Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Bouma, S.J.

Appartementen en bedrijfsruimten

Jan Hissink Jansenstraat 17-19

afdrukken Villa Hondsruglaan

Architectuur
toon vergroting Villa Hondsruglaan

Het uitbreidingsplan 'Villapark' (1928) werd ten zuiden van de stad aangelegd op het voormalige landgoed de Esserberg. In dit eerste plan werd er vanuit gegaan dat de Hondsruglaan een belangrijke toegangsweg zou worden. De villa’s die langs deze ‘hoofdas’ werden gebouwd, kregen dan ook een forse architectuur mee.

De dubbele villa die door de architect S.J. Bouma werd ontworpen staat prominent op een hoek. Het bestaat uit drie bouwlagen, waarvan de bovenste twee onder steile kappen zijn geplaatst. Het ontwerp, met de vele baksteendetails en variaties in het muurvlak, is conform de Amsterdamse Schoolstijl.

De twee woningen zijn goed van elkaar te onderscheiden omdat ze haaks op elkaar staan. Op de plaats waar de twee woningen elkaar ontmoeten, zijn in de oksel muurvlakken gemetseld. In de vormgeving zijn verschillen te zien, zoals de daken die evenals de ramen op verschillende hoogte beginnen. Dit is typerend voor de bouwstijl van Bouma. Het complex is opgebouwd uit gele baksteen, paarse mondsteen en houten kozijnen met glas in lood.

Het prachtige verticale strookvenster ter hoogte van de schakeling van de woningen zorgt voor de daglichttoetreding in dit hoog opgemetselde muurvlak. Helaas is de oorspronkelijke detaillering verloren gegaan toen het werd vervangen door kunststof.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, de terugval van het particulier bouwinitiatief en de verminderde koopkracht, stagneerde de verkoop van percelen. Een oplossing werd gevonden in het verkleinen van de bouwterreinen.

De naoorlogse invulling van het Villapark heeft dan ook een veel kleinere architectonische en stedenbouwkundige schaal dan hun vooroorlogse voorgangers in de wijk.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer