Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Industriegebied west

Wijken

Industriegebied West, of beter Westpoort, is een nieuw, omvangrijk bedrijventerrein langs de snelweg A7 richting Drachten. Het heeft een eigen op- en afrit en speciaal voor de aanleg is een nieuw viaduct over de A7 gebouwd, een doorgang onder het spoor gemaakt en zijn 2 nieuwe bruggen over het Hoendiep en het Aduarderdiep gelegd. Westpoort is strak en vrij traditioneel verkaveld. Deze kavels worden gefaseerd uitgegeven. Kenmerkend is een bredere hoofdas, de stamweg, met een groene middenberm die dienst doet als 'wadi': een buffer voor regenwater. Loodrecht hierop liggen de bedrijfsstraten die de kavels ontsluiten.

Om de nodige kwaliteit en eenheid van het terrein te waarborgen worden voorwaarden gesteld. Bedrijven leveren een bijdrage aan de beleving van het gehele terrein door op hun kavels de overgangen tussen openbaar en privé ‘groen’ aan te leggen: met een haag of een heuse tuin. De kavelinrichting levert zo een bijdrage aan het totaalbeeld van het terrein. De meeste randvoorwaarden worden gesteld aan de kavels grenzend aan de A7, de hoofdontsluiting en de overgang naar het buitengebied. Hier moet een eenduidig representatief front ontstaan met een aantrekkelijke herkenbare uitstraling. Minder eisen worden gesteld aan de kavels die in het midden van het gebied liggen.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer