Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Meerstad

Wijken

Meerstad is een groot ontwikkelingsgebied, gelegen op het grondgebied van de gemeente Groningen en de gemeente Slochteren. Een ambitieus project, waarin het nieuwe landschap met het oude wordt verweven. Volgens de plannen dienen hier op termijn 8000 tot 10.000 woningen te verrijzen.

Naast woningbouw ligt in de ontwikkeling van Meerstad veel nadruk op natuur, woonplezier en water. De verhouding tussen wonen en natuur is dan ook uniek: slechts een derde van de oppervlakte wordt ingericht voor woningbouw. De rest van het gebied zal bestaan uit natuur en water. Het grote centraal gelegen meer heeft, naast recreatieve doeleinden, ook een functie als waterberging.

Het gebied zal deelplangewijs worden gerealiseerd. De 1ste fase van Meeroevers, Meeroevers I, biedt ruimte aan ruim 200 woningen. De verwachte afronding van deze fase is eind 2011.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer