Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

1934 | 1936 | 1939 | 1942 - Plan van Uitbreiding

Stadsvisie

De nieuwe burgemeester H.P.J. Bloemers stelde begin jaren dertig voor om het Plan van Uitbreiding uit 1932 van de befaamde architect H.P. Berlage en directeur van de Dienst Gemeentewerken H.J.P. Schut aanzienlijk te verkleinen. Hij verwachtte namelijk niet dat het inwonertal van de stad zo zou toenemen als een paar jaar eerder was gedacht. Het aangepaste plan werd in 1934 voltooid en stond al gauw bekend als het Plan Bloemers-Schut.

Ten opzichte van de plannen van Berlage en Schut was in dit nieuwe plan de buitenste bebouwingsring simpelweg van de kaart geveegd. De grootschalige infrastructuur, waaronder de ringwegen en het Van Starkenborghkanaal, bleef onveranderd. Inmiddels werd er al wel volop gebouwd. Aan de noordoostzijde van de stad dijden de Oosterparkwijk en Korrewegwijk (rondom de Heymanslaan) steeds verder uit en in het zuidwesten werd er begonnen aan de Zeeheldenbuurt (Van Brakelplein). Ook werd het Oosterpark aangelegd en was begonnen met een uitbreiding van de riolering en gas- en waterleidingen.

Ondanks het gemeentelijke vertrouwen in het plan, bleek Gedeputeerde Staten niet tevreden met de verkleinde versie van het Plan Bloemers-Schut. De provincie had bijvoorbeeld kritiek op het feit dat de ringwegen niet aansloten op het provinciale wegenplan. Ook vond de provincie dat het plan teveel leunde op oude, negentiende-eeuwse idee├źn over de stad. Het kon veel moderner. Zowel in 1936 als in 1939 presenteerde de gemeente een aangepaste versie. De laatste werd uiteindelijk na veel gedoe goedgekeurd en kreeg een formele status.

Nog geen twee jaar later besloot de gemeente op eigen initiatief het plan wederom te herzien. Uiteindelijk werd dit Plan van Uitbreiding 1942 tot ver in de jaren vijftig gebruikt als basis voor de stadsontwikkeling. De Hoogte, Ooster- en Noorderhogebrug, Grunobuurt Zuid, de Rivierenbuurt en delen van de Villabuurt kwamen zo tot stand.

Tussen 1901 en nu werden voor de stad Groningen diverse structuur- en uitbreidingsplannen gemaakt. Deze plannen zijn van invloed geweest op de feitelijke ontwikkeling van Groningen.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer