Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

2005 - Van Nu naar Straks

Stadsvisie

Het stadsbestuur actualiseerde de Stadsvisie onder het motto ‘sterke stad, actieve stadjers’. Gekozen werd voor een open bestuurscultuur, in een stad waarin iedereen mee kan doen. Van Nu naar Straks vormde het ruimtelijke antwoord op die actualisatie.
Het accent verschuift meer en meer naar de bestaande stad. De woningbouwopgave werd vanaf 2005 opgeschroefd naar 1350 woningen per jaar, waarbij het centrum-stedelijk wonen een fors aandeel in het programma kreeg. CiBoGa, Paddepoel-zuid en de uitbreiding van de wijkvernieuwing naar 14 wijken zijn daarvan voorbeelden. Ook de aandacht voor bedrijventerreinen focust zich vanaf 2005 voor een groter deel op de bestaande terreinen. De Antillenstraat en de Vogels worden bijvoorbeeld getransformeerd tot woning- bouwlocaties. Andere terreinen worden zodanig opgeknapt dat ze weer aantrekkelijk worden voor bedrijven (Hoendiep, Ulgersmaweg). Zo wordt de stad intensiever benut.

In Van Nu naar Straks wordt een andere koers gevaren. Er wordt veel meer met de markt, de instellingen en de andere partners in de stad samengewerkt. De stad wordt nog sterker gezien als onderdeel van het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Een aantal projecten wordt in regionaal verband ontwikkeld en gefinancierd. Voorbeelden zijn de nieuwe woonwijk ten oosten van de stad, Meerstad, en het Kolibri openbaar vervoer-netwerk waarmee de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk verbeterd wordt. Samen met de corporaties krijgen de 14 aandachtswijken een nieuw perspectief.

Het structuurplan uit 2005 richt zich economisch op de kennisintensieve sectoren. Dat uit zich ook in het sluiten van een ‘Akkoord van Groningen’ met de grote kennisinstellingen in de stad: de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en later het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ruimte- lijk worden deze instellingen ingepast in de stad, met veel aandacht voor een goede bereikbaarheid. Dat is afleesbaar in de plannen voor het Bodenterrein en Zernike.

In de periode van Nu naar Straks gaat de stad zich meer en meer profileren als creatieve stad met veel aandacht voor cultuur en innovatie.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer