Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

1998 - Stad van Straks extra

Stadsvisie

In 1998 bracht het toenmalige stadsbestuur de Stadsvisie ‘Het Stedelijk Alternatief’ uit. Groningen kwam daarmee tegemoet aan de doelstelling van het landelijke grote- stedenbeleid: kom tot een complete stad. Een complete stad is een stad met een sterke fysieke, sociale en economische structuur. De Stad van Straks Extra was
het ruimtelijke deelplan van de stadsvisie en bevatte een ontwikkelingsprogramma voor de stedelijke vernieuwing. Doel was, via een sterke verbetering van de fysieke omgeving, problemen die in grote steden speelden – werkloosheid, gebrek aan leefkwaliteit, wegtrekken van gezinnen en bedrijven uit de stad- aan te pakken.

De Stad van Straks Extra borduurde grotendeels voort
op de Stad van Straks. Nieuw is dat de stad vanuit een breder blikveld werd bekeken. Het fysieke programma werd opgesteld vanuit het besef dat de positie van de stad in de regio én het belang van het ommeland voor de stad, cruciaal zijn voor verdere ontwikkeling. In de Regiovisie Groningen
– Assen 2030 zijn voor het eerst afspraken gemaakt om een gemeenschappelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Daarbij werden bouwopgaves per stad/kern vastgesteld, gezamenlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling van
het landschap en de aanleg van de HSL/Magneetzweefbaan werd op de kaart gezet.
Eveneens nieuw is dat de programma-onderdelen in de
Stad van Straks Extra uitgewerkt zijn in meetbare doelen en resultaten.

Lag het accent van de Stad van Straks vooral op de ontwikkeling van de stadsranden, bij de Stad van Straks Extra verschoof dat ten dele terug naar de bestaande stad. Dat
is zichtbaar geworden in de ontwikkeling van Europapark, CiBoGa en extra investeringen in beheer en onderhoud. De Stad van Straks Extra legde boven alles de basis voor de wijkvernieuwing. Vinkhuizen was de eerste wijk waar de vernieuwing met een stevige aanpak van start ging.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer