Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

2010 - Groenstructuurplan Groene Pepers

Stadsvisie

Het groen in steden is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van wonen en recreatieve functies mogelijk maakt. Groen zorgt ook voor verkoeling en uit onderzoek blijkt dat meer groen positieve gezondheidseffecten heeft.

De stad Groningen groeit al eeuwen, maar er is veel aandacht voor het compact blijven van de stad en voor de omgevingskwaliteit. Door deze traditie kan de stad nog steeds bogen op een cultuurhistorisch waardevol centrum met daaromheen de oude uitbreidingsringen met betrekkelijk gave groenstructuren. En daarbuiten op een waardevol cultuurlandschap op fietsafstand van dat historische centrum.

In 2010 is uit respect voor historisch waardevolle groengebieden in de stad besloten een achttal Kroonjuwelen aan te wijzen en in stand te houden. Het gaat hierbij om groene plekken in de stad waar natuur en historie elkaar versterken en een bijzondere kwaliteit opleveren. De Kroonjuwelen zijn: het Sterrebos, het Noorderplantsoen, Het Springerpark (onderdeel van Stadspark), de Prinsentuin, het Guyotplein, de Turfsingel, het Nieuwe Kerkhof en het Martinikerkhof.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer