Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Nieuw in Lewenborg

  • Door: Jaap Ekhart
  • In: Spijkerhard

Nieuw in Lewenborg

Wie heeft er vroeger niet met blokken gespeeld? En wie was niet trots op de creatie die hij daarmee zelf had ontworpen? Dat gevoel werd aan de toekomstige kopers van huizen aan de Lewenborgsingel gegeven toen FARO-architecten ze ‘blokken’ (een aantal basisontwerpen) gaf waarbinnen ze zelf variaties konden aanbrengen.

Aan de Lewenborgsingel worden 68 koopwoningen gebouwd. Woningcorporatie Nijestee is de opdrachtgever, het ontwerp is van het in Lisserbroek gevestigde bureau FARO-architecten. Van die 68 woningen zijn ondertussen 44 gebouwd. Ze staan aan Anker.

De kopers werden dus in een heel vroeg stadium betrokken bij de bouw. Want ze konden immers voor een groot deel zelf de indelingen en verschijningsvormen bepalen. Er waren tal van variaties mogelijk. Rijtjeswoningen, halfvrijstaande- en vrijstaande woningen. De basisontwerpen hadden/hebben uitbreidingsmogelijkheden op de begane grond en naar boven. De toekomstige koper kon zelf (uit zeven mogelijkheden) de kleur bepalen van de puivullingen en draaiende delen. Ook kon hij zelf (uit acht mogelijkheden) een voordeur kiezen.

Door de keuzemogelijkheden en de daaruit voortvloeiende verschillende invullingen is een gevarieerd straatbeeld ontstaan aan Anker. Mirjam van Genugten van FARO: ‘In eerste instantie mag het dan gelijkvormig lijken, maar binnen dat beeld heb je tal van variaties. Kijk maar eens goed. Let eens op de raamverdelingen.’

Binnen variatie wilde FARO tóch een vorm van eenheid. Daarom stonden enkele zaken wél vast. Bijvoorbeeld de voorgevelbaksteen: een glimmende, blauwgrijze steen. Van Genugten verklaart: ‘We vinden het een chique steen, we hebben hem gebruikt om de huizen mooie gezichten te geven. Verder is het ook nog eens een robuuste steen, hij past in de blokvormige basisontwerpen. Met zo’n steen woon je in een huis dat staat.’

FARO bepaalde ook dat de raam- en deurkozijnen ver uit de voorgevels moeten steken. Want die ‘lijsten’ geven het totale straatbeeld een zeker ritme. De smalle, hoge ramen van de woningen aan Anker doen al gauw denken aan de ramen van de bekende Amsterdamse grachtenpanden. En wat wil het toeval? Ook de bewoners aan Anker kijken uit over water, een kanaal dat enkele jaren geleden is uitgegraven.

De gebouwde woningen en het aangelegde kanaal zijn gerealiseerd in het kader van de wijkvernieuwing. Het nieuw uitgegraven kanaal is verbonden met vijvers die reeds aanwezig waren. Deze vijvers hadden stilstaand water, en dat veroorzaakte dikwijls stankoverlast. Een doorstromende verbinding Damsterdiep-nieuw kanaal-vijvers-Eemskanaal verhelpt het stankprobleem. Het water van de Lewenborgsingel verschaft de wijk allure én heeft daarnaast een praktische functie.

Jaren achtereen vertrokken veel bewoners uit Lewenborg omdat het woningaanbod in de wijk weinig afwisselend was en onvoldoende aansloot op de woonwensen. Vooral de flats in de centrale zone (Toplicht, Kombuis en Grote Sloep) waren niet meer in trek. Verder mopperden bewoners over de chaotisch structuur van de centrale zone: een wirwar van parkeerterreintjes, veldjes, routes, gebouwen en achterafgebieden. Kortom, het woon- en leefklimaat in de omgeving werd als slecht ervaren.

De nieuwe centrale zone van de wijk, de Lewenborgsingel, moet soelaas bieden. Voor de bouw van 68 woningen aan de singel zijn twee flats gesloopt: Toplicht en Grote Sloep. De 44 woningen aan Anker zijn gebouwd in 2005-2006, op de plek waar voorheen Toplicht stond. Op de locatie waar Grote Sloep ooit stond, komen de 24 nog te bouwen woningen. Nijestee heeft onlangs het startsein gegeven.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer