Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Coendersborg

Groen

De Coendersborg ligt in de wijk Helpman in het zuiden van de stad Groningen. In het park staat een boerderij uit het midden van de 19e eeuw. Ooit stond hier een grote boerenplaats van de familie Coenders van Helpen, later verfraaid tot een borg met grachten, bruggen en poorten. Al aan het begin van de 16e eeuw is deze boerderij een keer geplunderd en door brand verwoest. De familie Coenders van Helpen, een machtige familie in de 16e en 17e eeuw in Stad en Ommeland, heeft zich later verbonden aan de borg Fraam, bij Huizinge, en de nog bestaande Coendersborg in Nuis. De Coendersborg in Groningen werd in het begin van de 18e eeuw afgebroken. Waar de borg met zijn omliggende grachten precies gestaan heeft, is niet bekend.

Het historische terrein van de Coendersborg ligt nu midden tussen bebouwing uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het is een belangrijk stadsplantsoen met forse monumentale bomen, een vijver op de plek van de voormalige gracht en een groot, groen grasveld. De bosaanleg is zeer gevarieerd met iepen, eiken, essen, wilgen, leilinden en verschillende soorten struiken. Er staan bomen tussen van meer dan 200 jaar oud. De meeste bomen zijn tussen de 15 en 25 meter hoog, met uitschieters van 35 meter. De randbeplanting vormt als het ware een ‘kamer’ rond de boerderij.

Het plantsoen biedt een uitstekend leefmilieu voor veel zoogdieren. Er huizen egels, eekhoorns en veel vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de zeldzame rosse vleermuis. De bomen bieden plaats aan vele vogels. Naast bekende holbewonende vogels als de grote bonte specht, de boomklever en de boomkruiper komen hier ook goudvinken voor. Het park ligt op kalkarme zandgrond en bestaat uit droge en vochtige delen. Daardoor voelen amfibieën als de bruine kikker zich hier prima thuis. De voorkomende stinsenflora bestaat uit daslook, gewone en knikkende vogelmelk, herfsttijloos, gele anemoon, winterakoniet, gulden boterbloem en holwortel.

Boerderij de Coendersborg is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangekocht door de gemeente Groningen en verbouwd tot theater en daarna tot restaurant/partycentrum. Het gebouw is in de loop der jaren regelmatig aangepast en uitgebreid, waardoor er van de oorspronkelijke bebouwing nauwelijks meer iets te herkennen is. Alleen de gebintenconstructie van de stal en een gedeelte van de kapconstructie van het voorhuis zijn bewaard gebleven.

De Coendersborg ligt aan de Coendershaag, een doorgang met forse bomen, struiken en diverse stinsenplanten.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer