Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Brug Sontweg

Architectuur
toon vergroting Brug Sontweg
toon vergroting Brug Sontweg
toon vergroting Brug Sontweg

Het Sontwegtracé vormt een verlenging van de belangrijkste oost-westas van de stad. De Sontbrug krijgt hierbinnen een eigen vormgeving in een langgerekte positie, tussen de twee gekoppelde kruispunten van de Bornholmstraat en de St Petersburgweg.

Uitgangspunt voor het ontwerp was een bescheiden uitstraling met zorgvuldige vormgeving, waarbij ruimtelijke precisie belangrijker werd gevonden dan icoonvorming. De nog in ontwikkeling zijnde locaties in de omgeving zouden gebaat zijn bij een zo laag mogelijke brug die een maximaal verbindende functie kan vervullen. Tegelijk vormt de nieuwe brug een nieuwe stadsentree vanuit oostelijke richting. Het entreemoment is geaccentueerd door de bijzondere vorm die zichtbaar wordt bij het openen van de brug.

De brug heeft de vorm van een lange boog; een autonome, continue lijn die als het ware zweeft boven het water en het omliggende landschap. De lange lijnen, gevormd door de rand van de brug en de regels van de leuningen, zijn de belangrijkste beeldbepalende onderdelen van de brug.

Het inpassen in de omgeving en behouden van de zichtlijnen waren de hoofdoelen van de vormgeving. Grote volumes onder het brugdek waren daarom niet wenselijk. Het beweegbare deel van de brug bestaat uit twee symmetrische vallen. Omdat de brug de vaarweg niet haaks, maar onder een hoek van circa 78 graden kruist, hebben de vallen een unieke, trapezoïde vorm gekregen.

In het middengedeelte van de brug, waar het dek hoog boven het water ligt, heeft de onderbouw een open karakter. De vormgeving van de onderbouw benadrukt het autonome karakter en de dynamiek van de brug. Samenhang tussen de verschillende volumes van onderbouw is cruciaal. De volumes zijn geïntegreerd in één ontwerpprincipe.

De vorm van het brugdek, zichtbaar voornamelijk in het profiel aan de rand, draagt bij aan de dynamiek van de lange lijnen. Het constructieve profiel van het dek is bij de randen verjongd en afgeschuind. In de keuze van de materialen en inrichtingselementen is de nadruk gelegd op continuïteit in de lengte van de brug en integratie van de verschillende ruimtelijke en functionele onderdelen.

De brug werd genomineerd voor de Grote Groninger Gebouwenenquête 2016.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer