Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Grondgebonden woningen Cortinghborg

Architectuur
toon vergroting Grondgebonden woningen Cortinghborg
toon vergroting Grondgebonden woningen Cortinghborg
toon vergroting Grondgebonden woningen Cortinghborg

Op een voormalig sportveld in het noordoosten van de stad wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd in de vorm van een stedelijk 'coulissenlandschap'. Hiermee wordt gepoogd samenhang tot stand te brengen tussen de schaal van het ‘tuindorp’ De Oude Hoogte en het industriegebied aan de overzijde van de noordelijke ringweg. De verdeling in opeenvolgende woonsferen levert een gedifferentieerd aanbod aan woningtypologieën.

Het plan wordt aan de noordelijke zijde begrensd door een langgerekt appartementengebouw dat tegelijkertijd in geluidswering voorziet. Het zuidelijk deel van het plan zoekt aansluiting op de woonwijk door voortzetting van de aanwezige verkeersstructuur en verkaveling in gesloten bouwblokken.

De hoven zijn in verschillende configuraties uitgevoerd waardoor perspectivische tussenruimtes ontstaan. Hier lopen de toegangswegen vanuit de bestaande wijk doorheen en wordt geparkeerd. De entrees en de binnenhoven verwijzen naar de nabij gelegen historische Cortinghpoort. De woonhoven bestaan uit privétuinen met een berging en grenzen aan een gemeenschappelijk binnenterrein met bomen die diepte creëren en inkijk verminderen.

De blokken zijn opgebouwd uit een schil van metselwerk, repeterende kozijnen en schuine daken met stalen dakpannen, allemaal in dezelfde kleur. Per blok is voor een andere tint gekozen. De poorten, hoeken en het binnengebied vormen door de afwijkende witte kleur voor een bijzonder contrast.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer