Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Architektenbureau Van der Veen

De Rederijker

Van Iddekingeweg

Villa's Van de Woestijnelaan

Van de Woestijnelaan 2, 4, 6

afdrukken Woningen Resedastraat

Architectuur
toon vergroting Woningen Resedastraat

Dit is het eerste wijkvernieuwingsproject in de Oosterparkwijk. Het kwam tot stand als experiment, om koopwoningen te realiseren in een wijk met voornamelijk huurwoningen.

Binnen acht maanden waren de huizen verkocht: drie werden verdeeld onder wijkbewoners, twaalf werden gekocht door personen die van elders kwamen.
Dat niet-wijkbewoners ook belangstelling hadden voor vrije-sector woningen in de Oosterparkwijk werd als bemoedigend ervaren.

Al met al werd ‘het experiment’ in de Resedastraat als geslaagd beschouwd. Daarom verrezen in de daarop volgende jaren nog meer vrije sectorwoningen in de wijk. Ook deze woningen werden vrij snel verkocht.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer