Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Mulock Houwer, J.A.

Wassenberghschool

Wassenberghstraat 26

Watertoren Dr. C. Hofstede de Grootkade

Dr C Hofstede de Grootkade 48

afdrukken Boerderijwoningen 'Het Blauwe Dorp'

Architectuur
toon vergroting Boerderijwoningen 'Het Blauwe Dorp'
toon vergroting Boerderijwoningen 'Het Blauwe Dorp'

Het oudste deel van de Oosterparkwijk is het buurtje 'het Blauwe Dorp'. Dit in 1919 gebouwde tuindorp bestaat uit een ring van zogenaamde randwoningen met binnen in een 18tal boerderijwoningen. In totaal werden 19 boerderijtjes gebouwd. Ieder boerderijtje bestond uit vier rug-aan-rugwoningen. De arbeiderswoningen waren deels semi-permanent (hooguit veertig jaren te bewonen).

In de jaren 70 dreigde sloop. Velen verzetten zich hiertegen en uiteindelijk haalde toenmalig wethouder Max van den Berg bakzeil. In de periode 1979-1980 werden de boerderijtjes gerenoveerd. Verder werd een deel van de rug-aan-rugwoningen samengevoegd. Bovendien werd de woningen de status van monument verleend.

In de jaren 90 van de vorige eeuw dreigde opnieuw sloop. Een zeer sterke lobby, o.a. vanuit de politiek en de bewonerscommissie wist dit te voorkomen.

In 2009 werd opnieuw begonnen met de renovatie van het Blauwe Dorp. Woningorporatie Nijestee ontwikkelde samen met de gemeente Groningen en KUUB, het centrum particuliere bouw, en in nauw overleg met de huidige en toekomstige bewoners, een plan waarbij het grootste deel van de zogenaamde randwoningen zijn verkocht.

Deze zijn samen met de huurwoningen en alle boerderijwoningen van de buitenzijde volledig gerenoveerd. De huurwoningen zijn ook aan de binnenzijde aangepakt.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer