Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Hofje Medanstraat

Architectuur
toon vergroting Hofje Medanstraat
toon vergroting Hofje Medanstraat
toon vergroting Hofje Medanstraat

In 2006 is woningcorporatie Lefier samen met de gemeente en verschillende instellingen gestart met de wijkvernieuwing van de Nieuw Indische Buurt. De woningcorporatie heeft een werkgroep van bewoners opgericht. Uit de gesprekken bleek dat de bewoners veel waarde hechtten aan het behoud van het groene karakter, ruimte om te spelen en een zorgvuldige parkeeroplossing met weinig ‘blik’ op de straat. Ook hadden zij een sterke voorkeur voor de vooroorlogse architectuur. Op basis hiervan is Bureau Ritsema benaderd om een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan te maken. Later volgde de opdracht voor de uitwerking van een deelplan en de openbare ruimte van het totaalplan.

Het stedenbouwkundig ontwerp is geïnspireerd door de bestaande kwaliteiten van de buurt: gesloten bouwblokken, veel groen in de vorm van hagen en voortuinen, een sterke ritmiek en plastiek in de gevels en een sobere maar zorgvuldige detaillering. De nieuwbouw behelst een eigentijds gesloten bouwblok met vooroorlogse proporties. De buitenkant heeft een formeel karakter. Het hofje straalt een ongedwongen sfeer uit door de lage kappen, de grote ramen in de kaders van metselwerk en de zachte overgang van de straat naar de voordeur door ligusterhagen en voortuinen. In het midden ontstaat een pleintje door het terugspringen van de rooilijn, waardoor de lengte van de straat wordt gebroken. Het hof is autovrij en ingericht met rozenperken, bomen en straatmeubilair. Parkeren is geconcentreerd aan de achterzijde van de woningen, die wordt ontsloten door een groene binnenstraat. Deze straat werkt tevens als informele speelplek.

Het hofje omvat 36 grondgebonden woningen: 24 sociale huur- (woning- type A) en 12 koopwoningen voor starters (woningtype B - aan het pleintje). Op de begane grond zijn meerdere indelingsvarianten mogelijk. De vrij indeelbare zolders geven de woningen extra ruimte. Wat betreft de gevel is gebruik gemaakt van de typische Groningse rode baksteen. Door de baksteen te breken en deze met de gebroken zijde in het zicht te vermetselen, ontstaat meer textuur in het gevelvlak en wordt een ingetogen ornament gevormd. De lage steile kappen zijn bekleed met rode keramische pannen.

Door de grote kozijnen soms voor, dan weer terugliggend ten opzichte van het metselwerk te plaatsen, ontstaat plastiek en ritmiek in de gevel, dat nog wordt versterkt door de overstekende dakgoten. Op de koppen ontstaat een verbijzondering op de hoek doordat de metselwerk kaders als torentjes omhoog worden getrokken. Zo wordt de hoek gemarkeerd en krijgen deze hoekwoningen een extra kamer. Wat betreft de terreininrichting zijn de bestaande gebakken klinkers en gietijzeren lantarenpalen hergebruikt. Veel aandacht is geschonken aan een zorgvuldige en duidelijke vormgeving van de groene erfscheidingen.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer