Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Woningen Grote Beerstraat

Architectuur
toon vergroting Woningen Grote Beerstraat
toon vergroting Woningen Grote Beerstraat
toon vergroting Woningen Grote Beerstraat

De realisatie van de Grote Beerstraat is onderdeel van de herstructureringopgave van Paddepoel Zuid-West. Stedenbouwkundig uitgangspunt vormen twee blokken van ruim 100 meter lang met respectievelijk 18 en 19 woningen. Deze blokken worden architectonisch gei╠łndividualiseerd door twee typen woningen, met een beukmaat van 6,0 meter en 5,4 meter, om en om 0,60 meter te laten verspringen.

Dit strakke ritme wordt doorbroken door de uitbreidingen van de terugliggende woningen. Deze uitbreidingen liggen in hetzelfde gevelvlak als de voorste woningen en nemen zo de eigenschappen (raamvorm en kleur) ervan over. Het voorliggende gevelvlak wordt verder nog verbijzonderd door drie typen metalen gevelkaderingen.

Er is een subtiel onderscheid tussen het voorvlak (gladde steen) en het achtervlak (enigszins ruwe steen). Deze stenen behoren tot dezelfde familie, zodat het onderscheid pas op korte afstand ervaarbaar wordt. Tenslotte is tussen beide blokken een kleurnuance aangebracht, waarmee ingespeeld wordt op de stedenbouwkundige situatie.

Het eerste woonblok is gemetseld in een antraciet/zilveren baksteen. Het tweede woonblok is uitgevoerd in een roodpaars/zilveren baksteen, waardoor dit blok meer aansluit bij de in rode baksteen uitgevoerde omgeving. Dit geeft tevens de twee afzonderlijke blokken een eigen identiteit. Door de extra hoge tweede verdieping (4,5 meter) aan de straatzijde krijgen de woningen de uitstraling van een voorname stadswoning.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer