Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van De Nijl Architecten

Da Costastraat

Da Costastraat

Voermanhaven

Voermanhaven

afdrukken Woongebouw Potgieterstraat

Architectuur
toon vergroting Woongebouw Potgieterstraat
toon vergroting Woongebouw Potgieterstraat
toon vergroting Woongebouw Potgieterstraat

Het woongebouw aan de Potgieterstraat maakt deel uit van de herstructurering van de naoorlogse woonwijk De Wijert. Het stedenbouwkundig plan van De Nijl Architecten voorzag in de toevoeging van seniorenwoningen en voorzieningen bij het wijkcentrum. Daarbij was het wenselijk de expeditiekant van de winkelstrip beter in te passen.

Het woongebouw is daarom parallel aan de winkelstrip gesitueerd zodat deze onderdeel wordt van een nieuw blok met twee voorkanten: winkels aan de kant van het wijkcentrum en woningen aan een gemeenschappelijke tuin. De straat is ingericht als een besloten expeditiehof en parkeerplaats.

Het woongebouw is aan beide koppen vanaf de zijstraten ontsloten. Via een portico langs de gemeenschappelijke tuin kom je in een ruime entreehal. Aan de portico’s liggen buurtvoorzieningen, in het middendeel is een verdiepte parkeergarage met bergingen gesitueerd. De appartementen zijn ontsloten met galerijen aan de expeditiehof. Binnen een regelmatige gevelmaat zijn verschillende woningtypen gesitueerd. De woningen hebben terrassen of loggia’s.

De lengte van het woongebouw is aan de tuinzijde gebroken door de geleding van de bouwmassa. De drie vooruitge- schoven volumes sluiten terrassen en portico’s in. Aan de expeditiehof wordt de lengte gebroken door verschillende uitwerkingen van de galerijgevel: gesloten aan de koppen, open in het middendeel. Het gevelbeeld benadrukt de eenheid van het gebouw en bestaat uit een raster van borstweringen van gele ruwe baksteen en penanten van gladde lichtgrijze beton. Deze elementen bieden een ‘taal’, waarmee een gedifferentieerd gevelbeeld wordt gemaakt. De gele steen en het grijze beton sluiten aan bij het architectuurbeeld van de omgeving. De portico’s en entreehallen hebben een hoog afwerkingsniveau.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer