Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Woningen Zuiderkruislaan

Architectuur
toon vergroting Woningen Zuiderkruislaan
toon vergroting Woningen Zuiderkruislaan
toon vergroting Woningen Zuiderkruislaan

Eind jaren ’90 is besloten om de wijk Paddepoel Zuidwest te herstructureren. Stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke uitgangspunten waren het vergroten van de diversiteit binnen de woningvoorraad, inbedding in de structuur van de stad en de ruimtelijke continuïteit, het verbeteren van de openbare ruimte en het verbeteren van de identiteit van de buurt.

Binnen de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur zijn zes deellocaties voor nieuwbouw omschreven, waaronder het deelgebied waar de Zuiderkruislaan is gelegen. Uitgangspunt voor deze laan was twee-onder-één-kap-bebouwing in drie bouwlagen.

In de architectonische uitwerking heeft MAS architectuur gekozen voor een gelaagde wandopzet. De hoofdmassa’s van de blokken bestaan uit twee verdiepingen en zijn opgetrokken in een Groningerrood metselwerk. Deze hoofdmassa’s zijn in de voorste linie gekoppeld middels erkers en een doorgetrokken metselwerkband boven de opritten, alles in een paasrode steen.

De koppeling middels de gemetselde band zorgt enerzijds voor de gewenste wandwerking, anderzijds voor een geregisseerd eindbeeld waarachter de bewoners alle vrijheid hebben voor het realiseren van o.a. een carport, zonder dat dit het straatbeeld beïnvloedt.

De bovenste verdieping bestaat uit een houten opbouw met een lessenaarskap die de achterste linie van de stedenbouwkundige wand vormt. Op deze verdieping zijn op het zuiden georiënteerde dakterrassen in het ontwerp meegenomen. Het specifieke bouwsysteem van Groothuis Woningbouw heeft geleid tot een uiterst snelle realisatie van de 14 woningen, waardoor overlast voor de bestaande buurt tot een minimum werd beperkt, een belangrijk uitgangspunt bij herstructurering. Binnen 3 maanden na het storten van fundering zijn alle woningen opgeleverd.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer