Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Woonblokje Noorderbuitensingel

Architectuur
toon vergroting Woonblokje Noorderbuitensingel
toon vergroting Woonblokje Noorderbuitensingel

Tot 1980 stond er op deze plek een (deel van) een boerderijtje uit de negentiende eeuw. Het gebouw was toen niet meer in gebruik als veebedrijf en de oude schuur en veestallen waren omgebouwd tot rijwielstalling van drukkerij Wolters Noordhoff – destijds gevestigd aan de overzijde van de Akkerstraat, daar waar zich nu De Studio bevindt.

Het voorhuis was inmiddels rijp voor de sloop en de gemeente besloot, in de lijn van de volop toegepaste stadsvernieuwing sinds 1972, tot nieuwbouw. Deze plannen vonden echter geen doorgang: de eigenaar van de grond - Bouwborg - verkocht het perceel aan particulieren die het zelf wilden ontwikkelen. Bouwborg was verantwoordelijk voor de bouw van het woonblok. In november 1986 werd er met de bouw begonnen en deze werd eind 1987 afgerond.

In eerste instantie zouden er twee woningen verrijzen, maar uiteindelijk werden het er drie. De Vlaardingse architectenmaatschap van Willem Jan Droog en Ton Poot werd gevraagd het ontwerp te maken. In haar ontwerp diende het duo rekening te houden met de bestaande bebouwing; de lage schippershuisjes rechts en de iets hoger gelegen stadswoningen links. Droog en Poot slaagden er in om dit hoogteverschil op subtiele wijze, met de hoogte van de voorgevel en de terugligging van de tweede verdieping, op te lossen. Het gebouw voegt zich perfect naar beide buurgebouwen, zowel in de hoogte als wat betreft de rooilijn.

De lichtgeel gepleisterde voorgevel lijkt vlak, maar onder een flauwe hoek bekeken valt op dat er een verspringing in zit. De gevel blijkt driedimensionaal en de gevel van het rechterdeel verwordt tot een uitkragende daklijst boven het linkerdeel. Twee raambrede openingen zorgen voor extra daglicht in de woningen. De entree in het midden loopt enigszins schuin en volgt daarmee de schuine zijkanten van het gebouw en haar plattegrond.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer