Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Voormalige Marechausseekazerne

Architectuur
toon vergroting Voormalige Marechausseekazerne

In 1924 werd aan de Helper Brink een complex gebouwd voor de Koninklijke Marechaussee. Het rijk kwam daarvoor een grondruil overeen met de gemeente Groningen; de gemeente nam in ruil voor deze grond een rijksterrein aan de Sint Walburgstraat in gebruik. Voorwaarde was wel dat de gemeente aan de Sint Walburgstraat een gebouw moest maken dat voor een periode van veertig jaar beschikbaar moest zijn voor het rijk.

De kazerne aan de Helper Brink bestond uit een hoofdvleugel met twee losse zijvleugels. Op het achterterrein stonden een stal, een hoefsmederij, een mestbak en verschillende bergplaatsen. Waarschijnlijk is het complex ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester, G.C. Bremer. Zijn naam komt echter in de bouwaanvraag niet voor. De tekeningen en de bouwaanvraag werden ondertekend door F.A.J.L. Bendt, de 'Eerstaanwezend Ingenieur der Genie' te Groningen. Met een 28 pagina’s tellend document kreeg een Groninger aannemer de opdracht het gebouw te realiseren. In het document stond tot in detail beschreven hoe het gebouw er uit moest zien, welke materialen en kleuren er gebruikt moesten worden en wanneer de verschillende vleugels en gebouwen af moesten zijn. Ook stond erin vermeld wat de boetes zouden zijn als de aannemer zich niet aan deze afspraken hield.

Het gebouw heeft, door de symmetrische opzet en het massieve uiterlijk, een strenge uitstraling. Aan het eind van de jaren '70 van de twintigste eeuw is de kazerne verbouwd tot woningen door Architectenbureau Klein, in opdracht van toenmalige Woningbouwvereniging Gruno (in 1993 opgegaan in het huidige Nijestee). Ook de stal op het achterterrein werd afgebroken ten behoeve van nieuwe woningen.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer