Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Engelse Kamp

  • Door: Beno Hofman
  • In: Stadmonumenten tekstbord
  • Plaats en datum van uitgave: januari 2014

Engelse Kamp

Om aanvallers op grotere afstand te houden, werd in 1698 de Helperlinie bedacht. Aan de Groningse zijde van de linie werd in 1765 volgens de toen heersende mode een vierkant bos met rechte lanen vanuit een open ruimte aangelegd, een ‘Sterrebos’. Na de ontmanteling van de linie, onderging het bos in 1882-’83 een uitbreiding naar het zuiden en werd het omgevormd in Engelse landschapsstijl. De oude vestinggronden werden gebruikt voor de bouw van een gevangenis (1882-’84), een huis van bewaring (1901-’03) en een kazerne (1895-’97). Achter de gevangenis kwam een exercitieterrein, dat bij gelegenheid tevens diende als sportveld.

Ondanks haar neutraliteit ging de Eerste Wereldoorlog niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Zo vluchtten Britse soldaten, na de Duitse inname van Antwerpen, naar ons land en werden hier geïnterneerd.
Op zondag 11 oktober 1914 kwam een eerste groep van ruim 800 Britten op het Groningse hoofdstation aan. Ze werden eerst ondergebracht in de Rabenhauptkazerne. Maar toen hun aantal opliep tot ruim 1500, werd in januari 1915 een door de firma J. Timmer & Zonen gebouwd barakkendorp in gebruik genomen. De toegangsweg naar het ‘Engelse Kamp’ of ‘Timbertown’ (Plankenstad) lag tussen het Sterrebos en de noordmuur van de gevangenis.

De militairen mochten op gezette tijden en met bewaking het kamp uit, maar brachten de meeste tijd door binnen de hekken. Daar was veel verveling, maar werd ook gewerkt, gesport en ontspannen. Dit leidde tot een dochter van de sinds 1772 in Groningen bestaande Loge L’Union Provincial. Ter herinnering liet deze loge in 1990 een sculptuur plaatsten, met als tekst: ‘Alhier was van 1915-1918 het Engelse Kamp “Timber Town”. Interneringskamp van ruim 1500 Britse Militairen van de First Royal Naval Brigade. Vanuit dit kamp werd 75 jaar geleden op 22 mei 1915 de Engelse Vrijmetselaarsloge “Gastvrijheid” gesticht’.

Na de Eerste Wereldoorlog gingen de militairen naar huis en werd het Engelse Kamp gesloten. De barakken werden nadien nog voor verschillende doeleinden gebruikt, tot ze in 1938 wegens bouwvalligheid werden afgebroken. Van begin 1940 tot september 1958 stonden er weer barakken. De nieuwe bestemming van het gebied betekende het definitieve einde. Op het terrein van het oude barakkendorp werd een straat gelegd met de vertrouwde naam Engelse Kamp.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer