Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Kasteel Selwerd

Het kasteel Selwerd was een in de Middeleeuwen buiten de stad Groningen gebouwd versterkt steenhuis. Het is precies bekend waar dit kasteel heeft gestaan en wel ten noordwesten van de stad Groningen, naast de huidige begraafplaats Selwerderhof, tussen het Van Starkenborghkanaal en de Paddepoelsterweg. Daar ligt het glooiende grasland dat genoemd wordt ‘de Huppels’, de historische plaats van het kasteel Selwerd, welk terrein thans vanuit een geplaatste uitzichttoren geheel kan worden overzien.

Deze uitkijktoren staat aan de ‘Laan van het Klooster’, een voormalige kleiweg die voorkomt op een kaart uit de 18e eeuw. Sinds 1992 zijn er meerdere archeologische onderzoeken geweest, o.a. door RAAP archeologisch Adviesbureau en is er een hoogtelijnenkaartgemaakt door Azimuth Geodetic. Het laatste archeologische onderzoek heeft plaatsgevonden door het Centrum voor Archeologisch Research & Consultany (ARC) op 13 t/m 15 augustus en op 4 en 9 september 1997. Bij deze opgravingen zijn restanten van de zuidgevel van het kasteel Selwerd gevonden en onderzocht.

Het terrein behoort sinds 1975 tot een beschermd archeologisch ondergronds rijksmonument onder nummer 45594. [Bron; Wikipedia] Het kasteel werd eertijds waarschijnlijk bewoond door Rudolf prediker, ‘de piraat van het Reitdiep’, één van de Heren van Selwerd. Zij bestierden Groningen vanaf de twaalfde eeuw namens de bisschop van Utrecht, die landsheer was van dit gebied. Prediker werd in 1357 onthoofd door de machthebbers van de stad Groningen.

Het klooster werd rond het jaar 1200 ongeveer 300 meter ten noorden van het kasteel aangelegd op een oudere wierde. Het galgenveld lag ten westen van de begraafplaats Selwerderhof en ten zuiden van de Penningsdijk. Het gebied was onderdeel van een bekende oude middeleeuwse route vanuit de stad richting noorden; de route liep langs het verlengde van de Hereweg, door de Boteringepoort via de Moesstraat naar de dorpen in Noord-Groningen.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer