Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Tekstbord bij beeld

Het Remonstrants Gasthuis - in de wandeling 'Rozenhof' genoemd - heet officieel: Gasthuis der Remonstrantse Gemeente te Groningen.
In 1878 is de Groningse Remonstrantse Gemeente opgericht. Al snel werd de behoefte aan eigen sociale voorzieningen voor leden duidelijk. Op voortvarende wijze werd geld ingezameld.

Op 31 mei 1890 werd het Remonstrants Gasthuis gesticht met de aankoop van terrein aan wat toen de Boteringe Poortenwal heette. Begonnen werd met de bouw van 18 woningen voor een gezamenlijke bouwsom van f 75.000,-. In 1904 brandde de molen naast het gasthuis af. Daardoor kwam terrein vrij. Het bestuur kocht het en bouwde er nog 5 woningen bij. Enkele leden van de gemeente schonken de toegangspoort, waarop twee vrouwenfiguren staan die 'Rust' en 'Vrede' voorstellen.

In de beginperiode werd de helft van de huisjes verhuurd voor een huurprijs van f 1,50 per week. Voor de andere helft kon men zich inkopen. Men verkreeg dan voor de rest van zijn leven vrije huisvesting en een wekelijkse uitkering van f 1,-.

Lange tijd is het gebruikelijk geweest dat de kinderen van de Remonstrantse Zondagsschool op de zondag vóór Pinksteren in de hof kwamen zingen en de bewoners bloemen gaven.

In 1965 boden de bewoners ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een beeldje aan vervaardigd door Anne Smit, beeldhouwer te Eelderwolde. In de tweede helft van de jaren zeventig zijn alle woningen gerenoveerd.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer