Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Verdwenen vrouwentors

  • Door: Henriette Kindt
  • In: De Agenda (1988-1989) nr. 3
  • Plaats en datum van uitgave: Groningen

Bas de Groot maakte in 1985 een serie van vier torsen. Een liet hij afgieten in messing. Deze vrouwentors is geplaatst aan de Zonnelaan in het plantsoen bij de speelplek. Sinds enige tijd is het beeld echter verdwenen, wat rest is de sokkel. Te zien is dat de pennen waar het beeld mee bevestigd was zijn doorgezaagd. De verdwijning werd gesignaleerd door het Nieuwsblad en is inmiddels aangegeven bij de politie. Met de tors wil Bas de Groot schoonheid en erotiek uitbeelden. De fiere houding, de rankheid en ook de wulpsheid van een mooie vrouwentors heeft hij met dit beeld tot uitdrukking willen brengen.

Bewust koos hij voor het maken van een tors. Het weglaten van armen, hoofd en benen richt uiteraard meer aandacht naar het lichaam, de romp. Het woord tors, torso - Italiaans voor romp -, staat voor een onvolledig of onvoltooid beeld. Wij, levend in de 20-ste eeuw zijn hieraan gewend, maar pas in de 19de eeuw ging men bewust torso's maken, hetgeen natuurlijk alles te maken heeft met de vondsten van incomplete beelden uit de klassieke oudheid.

In de houding van de tors heeft De Groot een klassiek uitgangspunt gehanteerd: contrapost (in het Italiaans contraposto: tegengesteld). Dat wil zeggen dat links en rechts beurtelings naar voren komen. Duidelijk is het standbeen te zien. Het beeld stond gericht naar de gebruiksfunctie van de plek: de zitgelegenheid en de speelplek.

Van Bas de Groot (1948) staan zes andere beelden in stad. Het vrouwenfiguurtje in de Prinsenhof is bijvoorbeeld ook van hem. Tot voor kort werkte de beeldhouwer op twee manieren, abstract en figuratief. Voorbeelden van het abstracte werk zijn de Bank, de Bijl en de Ontmoeting aan het Hoornsemeer. Vreemd genoeg maakte hij het abstracte werk overdag en het figuratieve 's nachts. Sinds 1987 vindt er een nieuwe ontwikkeling plaats in De Groots werk: de twee werkwijzen komen bij elkaar. Dit levert geabstraheerde figuren op, die wat hoekiger van vorm zijn.

De tors die op de Zonnelaan stond is ongeveer 100 cm hoog, heeft een bruinig patine en weegt 70 kilo. ledereen die iets naders weet over de verdwijning van de tors, of die haar ergens heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met het Centrum Beeldende Kunst. Voor degenen wiens tip naar het vinden van het beeld leidt, hebben we een aardige verrassing.

GEVONDEN
Vlak voor het ter perse gaan van deze Agenda werd bekend dat de Vrouwentors is teruggevonden. De Dienst Ruimtelijke Ordening vond het beeld terug in de struiken aan de Zonnelaan, in het plantsoen waar de Vrouwentors altijd heeft gestaan.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer