Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Een andere locatie voor de ‘5 mei-vlag’

  • In: De Agenda (1995-1996) nr. 9
  • Plaats en datum van uitgave: Groningen

Zoals bekend zijn er in de binnenstad van Groningen veel activiteiten ter verbetering van de openbare ruimte. In het kader van 'Binnenstad Beter' wordt straat na straat opgeknapt, met als sluitstuk de herinrichting van de Grote Markt. Een van de gevolgen van deze activiteiten kan zijn dat kunstwerken verplaatst worden. Bij het zorgvuldig omgaan met de kunstwerken in de binnenstad past ook aanbrengen van titelbordjes bij de beelden. Uiteindelijk zullen alle kunstwerken in de stad van een titelbordje worden voorzien.

Al eerder is in De Agenda geschreven over het verplaatsen van beelden. Redenen daarvoor zijn bouwwerkzaamheden, renovaties of het veranderen van de omgeving. Momenteel speelt de verplaatsing van de '5 mei-vlag' die op de kop van het Zuiderdiep staat. Op deze locatie komt het nieuwe gebouw van de Academie voor Bouwkunst en hierdoor zal het beeld niet genoeg ruimte hebben. Het zoeken van een nieuwe locatie hangt nauw samen met de geschiedenis van het beeld.

In het voorjaar van 1982 werd deze vlag 'geplaatst als waarschuwing en als opwekking' tegen het fascisme. Voor 5 mei 1982 wilde de kunstenaarsgroep Forma Aktua, onder leiding van Henri de Wolf, vijf van deze vlaggen in verschillende wijken plaatsen als bevrijdingsproject, maar hun voorstel werd door het gemeentebestuur afgewezen. Daarop schonken zij één vlag aan de binnenstad, zodat de bevolking van Groningen kennis kon maken met het project. Als de gemeente de andere vier vlaggen alsnog wilde hebben moest ze het maar zeggen. Dat verzoek is er nooit gekomen, maar die enkele '5 mei-vlag' heeft wel de lading gekregen zoals de kunstenaars die wensten.

Het beeld is bewust in de buurt van de Folkingestraat en omgeving geplaatst omdat hier vroeger de Jodenbuurt van Groningen was. De kunstenaars schreven destijds in hun toelichting bij het beeld dat de knik in vlaggemast verwees naar de schok van de oorlogsperiode. Op 5 mei 1945 verhief de mast zich echter weer. Het rafelrandje aan de vlag verwijst wellicht naar de blijvende littekens van de oorlog.

Bij het nadenken over een nieuwe locatie voor het beeld heeft het kunstenaarscollectief Forma Aktua aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat het beeld in de buurt van de Folkingestraat blijft. Als mogelijke locatie wordt Nieuwstad genoemd, tussen de Haddingestraat en de Pelsterstraat. Deze locatie zou des te meer passend zijn aangezien Forma Aktua hier een pand zal betrekken. Beeld en betrokkenen komen hierdoor bij elkaar in de buurt. De kunstcommissie van Hoogkerk heeft ook aangegeven belangstelling te hebben voor het beeld, maar zoals gezegd hecht Forma Aktua sterk aan een locatie nabij de Folkingestraat.

Als het beeld eenmaal op een nieuwe locatie staat zal het opnieuw 'onthuld' worden. Overigens loopt er momenteel een kunstopdracht voor de Folkingestraat, waarbij 5 kunstenaars de geschiedenis en het hedendaagse karakter van de straat zullen verbeelden. Ter zijner tijd zal daar zeker nog over bericht worden.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer