Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Verbeeld verleden: Kunst in de Folkingestraat

  • Door: Els van den Berg
  • In: In beeld gebracht
  • Plaats en datum van uitgave: Groningen, 1998

Joseph Semah

Ten slotte maakte Joseph Semah (Israël 1948), in plaats van een kunstwerk voor de gevels, een werk dat de hele Folkingestraat, van het Zuiderdiep tot de Vismarkt, doorkruist. Zoals zijn gehele oeuvre, is zijn werk voor de Folkingestraat ook geworteld in zijn Israëlische afkomst en de Hebreeuwse symboliek. Semah kwam vijftien jaar geleden via Londen en Duitsland naar Nederland. Ook al heeft hij een hechte band met het joodse geloof en Israël, hij wil niet een joods kunstenaar genoemd worden. Omdat hij al zolang als kunstenaar in Nederland werkt, wil hij gezien worden als een Nederlands kunstenaar. (18) Op zijn eigen manier wil hij een brug slaan tussen de joodse en christelijke cultuur en denkwijze.

"Mijn sculpturen zijn als de voetnoten van een tekst. Ze verraden de bronnen van mijn niet-occidentale herkomst en die van het veroverde occidentale terrein. Niet occidentaal betekent de traditie van de Babylonische joden, van geschreven tekst. Occidentaal betekent de traditie van Europa: de nadruk op kunst als louter visueel gegeven." (19)

Omdat de poëtische kracht van de taal verloren is gegaan, wil Semah met kunst de verloren betekenissen van de taal aanvullen. Het onderwerp van zijn werk is taal, maar hij drukt dit uit in beelden. In het gele plaveisel, in de as van de Folkingestraat, bracht hij een maancyclus aan. Dit verbeeldde hij door elf bronzen maanvormen, van dernier, vol tot premier. Wanneer de elf vormen samengevoegd zouden worden ontstaat een oog, waarbij de volle maan als pupil zou fungeren. Zoals maan in het Hebreeuws eveneens oog betekent, is het getal elf ook verbonden aan dit woord. In het Hebreeuws zijn namelijk getallen gekoppeld aan woorden.

Voor Joseph Semah vormt de maancyclus, met de groei en de afname van de maan, een metafoor voor de levenscyclus en voor de cycli waaruit de geschiedenis en de toekomst zijn opgebouwd. (20) Geleidelijk aan slijt het groene patina van het brons en verraadt haar stralende gloed; dagelijks rijden honderden fietsers over de cyclus. Elf vormen vereend in het pad dat de synagoge met de Vismarkt en de kunstwerken van Sennema, Van Altena, Gémessy en De Kan met elkaar verbindt.

Voetnoten
18) Klaster, Jan Bart, 'Een hechte band tussen woord en beeld', In: Het Parool, 30 oktober 1973.
19) 'De voetnoten van Joseph Semah', In:de Volkskrant, 5 september 1991.
20) Boer, Carolien de, Verbeeld verleden, Kunst in de Folkingestraat, Centrum Beeldende Kunst, Groningen 1997.


Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer