Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Verbeeld verleden: Kunst in de Folkingestraat

  • Door: Els van den Berg
  • In: In beeld gebracht
  • Plaats en datum van uitgave: Groningen, 1998

Allie van Altena

In drie portieken van de straat (nummer 10, 13 en 47) zijn kunstwerkjes te vinden van Allie van Altena (Delft 1952). In elke portiek heeft hij op ooghoogte een geëmailleerd bordje opgehangen van zo'n 50 bij 40 centimeter. De bordjes hangen loodrecht op de looprichting, zodat de blik van de voorbijganger er eenvoudig op kan vallen.

Tegen de verwachting in wordt geen reclameboodschap of naamsvermelding weergegeven. De voorstellingen op deze bordjes vertonen sterke gelijkenis met bladzijden uit een oud fotoalbum. De afgebeelde foto's vond de kunstenaar in het gemeentearchief. Ze stammen uit het begin van deze eeuwen zijn in de Folkingestraat gemaakt. Foto's waarop een toneelvereniging of een straatfeest vereeuwigd waren. Want feestvieren en versieringen maken, dat kon de joodse gemeenschap in de Folkingestraat. "De vele feestfoto's wijzen op een vergaand integratie-proces en een uitdrukkelijke identificatie met wat de Nederlandse en Groningse samenleving destijds bond: historisch besef, Oranje-liefde, een zekere mate van romantisch gekleurd nationalisme." Anderzijds biedt het bonte en gevarieerde verenigingsleven een blik op een gemeenschap met een duidelijk groepsbesef en de wens de eigen identiteit te beleven en uit te dragen." (11)

De kunstenaar die zijn carrière startte als schilder, heeft zich nu voornamelijk toegelegd op het tekenen, waarin de abstractie zegeviert. Toch lijkt ook in de herkenbare foto's van de Folkingestraat iets van abstractie door te schemeren. Over de foto's is kleurrijke confetti uitgewaaierd, alsof Van Altena een hedendaagse draai aan het werk wilde geven. Zoals hij in zijn tekeningen vaak werkt met ovale vormen, ofwel cirkels in perspectief, om ruimte te creëren, gebruikte hij hier gekleurde rondjes. Deze laag zou volgens de kunstenaar moeten werken als een venster op een andere dimensie.

De unieke sfeer, de identiteit die de Folkingestraat vroeger kenmerkte, wilde hij visualiseren in de Folkingestraat van nu. Om als voorbijganger naar een foto te kijken van een gebeurtenis die zich heeft afgespeeld op dezelfde plek waar hij zich op dat moment bevindt, functioneert als een spiegel van het verleden. Dit kan heel confronterend zijn, zeker omdat de zorgeloosheid en vrolijkheid die de foto's uitstralen in het licht van de geschiedenis een geheel andere lading krijgen.

Voetnoten
2) Ast-Boiten, L. en G. Zaagsma (red.), De Folkingestraat; Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen, Groningen 1996, p.30.
11) Ibid noot 2, p.92.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer