Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Tekens rondom Groningen

  • Door: Paul Hefting
  • In: Stadsmarkering Groningen 950 jaar
  • Plaats en datum van uitgave: Groningen, 1990

(…) Het plan om de grens van de 950 jaar oude stad Groningen met tekens te markeren vroeg indertijd om een adviescommissie van deskundigen op het gebied van architectuur en beeldende kunst. De initiatiefnemer van dit plan, Frank Mohr, sprak van “negen grote markante tekens op gemeentegrond aan de belangrijkste toegangswegen. Ze vervangen de borden met de naam van de stad en worden geplaatst op de overgang van het platteland naar de stedelijke bebouwing.” Voor de Groningse stadsmarkeringen dacht de stuurgroep van het project aan “lokale, landelijk bekende en wellicht internationale kunstenaars, vormgevers en architecten” die moesten worden uitgenodigd om de tekens te ontwerpen.

Hoewel er vanaf het begin over tekens werd gesproken, verwijzend naar de vroegere stadspoorten, zou het erop neerkomen dat de stad gemarkeerd ging worden door artistieke monumenten, zoals die in de loop van vele jaren al in talloze Nederlands steden waren neergezet en die soms ook echt als duidelijke tekens, als bakens voor slecht georiënteerden in onduidelijke woonwijken konden dienen; of die de stad en haar bestuurders onder de noemer van een leefbare omgeving, een vooruitstrevend imago moesten geven.

De door Groningen ingestelde adviescommissie dacht bij de stadsmarkeringen echter niet in eerste instantie aan kunstwerken. De oude stadspoorten werden ook niet als kunstwerken beschouwd, maar eerder als “instrumenten waarmee de stad de geest van de naderende reiziger krachtig bewerkte. De poort was een boodschap, een teken, of liever gezegd een verzameling tekens.

Decoratieve elementen of emblemen illustreerden de geschiedenis en de roem van de stad (nog af te lezen aan de Groningse Herepoort die in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam staat opgesteld) en zo zouden deze nieuwe tekens, de markeringen, ook meer dan een formele betekenis moeten hebben. De adviescommissie kwam op een eerste bijeenkomst tot de conclusie dat er een eigenzinnig kunstenaar of een stedenbouwkundige c.q. architect gevonden zou moeten worden, die dit idee van de stadsmarkeringen verder zou onderzoek en een masterplan zou opstellen, dat niet zozeer de formele en esthetische aspecten van het verschijnsel stad en haar begrenzingen zou belichten, maar veel meer de inhoudelijke, filosofische kanten daarvan. Daartoe werd ten slotte de architect Daniel Libeskind gekozen, die na zijn toezegging in het voorjaar 1989 meteen werd uitgenodigd naar Groningen te komen om zich te oriënteren en met alle betrokkenen over het plan te spreken.(…)

Uiteindelijk zijn er tien markeringen gerealiseerd voor de stad Groningen. Ze zijn niet alleen ontworpen door architecten en beeldend kunstenaars. Ook een choreograaf, historicus, toneelschrijver, kunstenaar, econoom, en filosoof werden uitgenodigd. Met de keuze voor ontwerpers uit verschillende disciplines wilde Libeskind bereiken dat alle aspecten van het stedelijk leven in de stadsmarkeringen weerspiegeld worden.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer