Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

Architectuur Kunst
vergroot

afdrukken Joods Monument (7 delen)

Kunst

terug naar Joods Monument (7 delen)

toon vergroting Joods Monument (7 delen)
toon vergroting Joods Monument (7 delen)
toon vergroting Joods Monument (7 delen)

OPDRACHTEN 15-18 JAAR

Binnen – zelfstandig & individueel

De Groningse kunstenaar Edu Waskowsky kreeg de opdracht een monument te maken voor de meer dan drieduizend Groningse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De stichting die in het leven was geroepen om ervoor te zorgen dat het monument er ook daadwerkelijk kwam, stelde de eis dat er een menora in het beeld zou worden verwerkt. Een menora is een zevenarmige kandelaar en staat symbool voor het joodse volk.

Als je op staatingroningen.nl alle informatie over dit kunstwerk leest en de foto’s goed bekijkt, kun je ontdekken dat de menora niet één, maar twee keer in het beeld voorkomt. Benoem waar en hoe je die menora (of de verwijzing ernaar!) twee keer in het beeld ziet.

TIP - zelfstandig & individueel

Er zijn meer monumenten in Groningen die de Tweede Wereldoorlog en de omgekomen joodse Groningers herdenken. Zoek op staatingroningen.nl op “portaal”, dat is er bijvoorbeeld eentje. Lees de tekst en vergroot de foto door op het plusje te klikken.

Vergelijk de deur met het kunstwerk van Edu Waskowsky. Je weet dat beide kunstwerken monumenten zijn voor de omgekomen joodse Groningers, maar welk kunstwerk vind jij het beste monument? Welk kunstwerk dekt voor jou de lading het beste? Beargumenteer je keuze.Buiten – zelfstandig & individueel

Het is een lang verhaal; het verhaal van dit monument ter nagedachtenis aan de bijna 3000 Groningse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het is een verhaal van zeven jaar. Zeven jaar lang vol rechtszaken en geruzie tussen de opdrachtgever en de maker Edu Waskowsky. Zeven jaar lang vroeg de opdrachtgever elk jaar weer aan Waskowsky of het monument dit jaar tijdens de dodenherdenking op 4 mei onthuld zou kunnen worden. “Wat een haast toch ineens”, zei Waskowsky, “we zijn toch al aan de late kant, zoveel jaren na de oorlog.”

Toen het kunstwerk bijna klaar was – alleen de zevende hand ontbrak nog – stierf de kunstenaar. Er werd besloten de zevende sokkel leeg te laten. Wat voor effect heeft de lege sokkel voor jou? En is daarmee het gemis van de zevende hand ook een gemis voor het gehele kunstwerk, volgens jou?

Ontwerp nu een beeld voor de lege sokkel. Dat kan natuurlijk een hand zijn, maar wellicht kies je juist voor een heel ander beeld. Maak een tekening van jouw ontwerp en voeg wat woorden toe om het toe te lichten; hoe groot is jouw beeld, van welk materiaal is het gemaakt en hoe en waarom ben je tot dit ontwerp gekomen?

TIP - zelfstandig en individueel

Tegenover het kunstwerk van Waskowsky staat een groot kantorencomplex bestaande uit twee torens. De torens hebben de naam gekregen van het café-restaurant dat ooit op deze plek stond; het Boschhuis. De ene toren is gemaakt door AAS Architecten, de ander door Klein Architecten. Zij kregen de opdracht om 7000 m2 kantoorruimte te maken, verdeeld over twee gebouwen. Al horen beide torens overduidelijk wel bij elkaar, toch hebben beiden een eigen identiteit. Wat zijn de verschillen tussen beide torens? Som ze op. Heeft een van de gebouwen jouw voorkeur? Welke en waarom?


logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer