Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

Architectuur Kunst
vergroot

afdrukken Martinikerk

Architectuur

terug naar Martinikerk

toon vergroting Martinikerk
toon vergroting Martinikerk
toon vergroting Martinikerk

Opdrachten 12-15 jaar

Binnen – zelfstandig & individueel

De Martinikerk zag er oorspronkelijk heel anders uit dan nu. De kerk was klein, had een lage toren en was nog niet zo hoog. Op de site van de Martinikerk vind je onder de knop ‘martinikerk’ en dan onder de knop ‘geschiedenis’ een animatie van de Martinikerk van 1220 tot nu. Toen de kerk gebouwd werd, was het een romaanse kerk. Later werd de kerk uitgebreid en werd ie gotisch. Maar wat is dat nou, gotisch? En wat is nu romaans? Op staatingroningen.nl vind je een beschrijving van beide bouwstijlen. Waar? Kijk op de home onder ‘bouwstijl’ en vervolgens onder ‘gotiek’ en ‘romaans’. Dan ontdek je ook dat er geen echte romaanse gebouwen meer in Groningen staan, wel gotische. Onderaan de pagina met de beschrijving van ‘gotiek' staan ze alle vier. Terwijl de eerste gotische kerk al in 1144 in Frankrijk werd gebouwd, wordt er in Groningen pas in de vijftiende eeuw gotisch gebouwd. Wat een vertraging! Hoe zou dat komen, denk je, dat het wel drie eeuwen duurt voordat een bouwstijl 900 kilometer verderop wordt toegepast?

Tip – zelfstandig & individueel

Er zijn veel kerken in Groningen. Om ze allemaal op een rijtje te zien, zoek je in staatingroningen.nl op ‘kerken’. Het zijn oude en nieuwe kerken, katholieke en protestantse kerken en een synagoge, maar ook kerken in verschillende bouwstijlen. Niet alle kerkgebouwen zijn nog als kerk in gebruik; sommige zijn verbouwd tot appartementencomplex, wijkcentrum of als kantoorgebouw. Ondanks die nieuwe functie hebben de kerken min of meer hetzelfde uiterlijk gehouden. Op één kerk na: de Remonstrantse kerk. Zoek maar eens op ‘remonstrantse kerk’ en ‘uitbreiding remonstrantse kerk’. Het meest opvallend aan de uitbreiding is de nieuwe entreehal. Wat vind jij van deze uitbreiding? Past het goed bij de oude kerk? Of juist niet? Beargumenteer je mening.Buiten – zelfstandig & individueel

In de middeleeuwen stond de Martinikerk vol met relikwieën, altaren en beelden. Een relikwie is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan een bijzondere kracht wordt toegekend. Het belangrijkste relikwie van de Martinikerk was een arm van Johannes de Doper. Toen de stad in 1594 met het katholicisme brak, verdwenen alle beelden, kruizen en altaren uit de kerk. Ook voor de arm van Johannes de Doper was in de protestantse kerk geen plaats. Toch is het nog altijd erg leuk om de Martinkerk van binnen te bekijken. Is de kerk open? En mag je naar binnen? Grijp je kans, maar doe het wel rustig.

De Martinikerk is gewijd aan – je raadt het al – Sint Maarten. Volgens de legende deelde Martinus zijn mantel met een bedelaar die kou leed. Hiervoor sneed hij zijn mantel in tweeën. Ga in de kerk op zoek naar de schilderingen waarop Martinus te paard is afgebeeld. Hoe vaak kom je Sint Maarten tegen en op welke plekken?

En ga, als je toch binnen bent, ook eens op zoek naar de verschillende grafzerken. De oudste zijn uit de zestiende eeuw, zoals die voor pastoor Everhardus Jarghes, Johan Horinke, Anna de Ligne de Barbasso, legeraanvoerder Johan van den Kornput en de met grote wapens versierde grafsteen voor burgemeester Johan van BalIer en zijn vrouw.

Overigens: vanaf januari 1829 mocht er niet meer in de kerk begraven worden. Er zijn in de Martinikerk en de Der Aa-kerk nog steeds grafstenen, maar er liggen geen graven meer onder. De stenen liggen ook niet meer op hun oorspronkelijke plek. Bij de grote restauratie van de Martinkerk en de Der Aa-kerk zijn alle stenen van hun plek geweest en daarna door elkaar gehaald. Zo liggen er nu grafstenen van de Martinikerk in de Der Aa-kerk en omgekeerd.

Tip – zelfstandig & individueel

Heb je Jozef en Maria al gezien? Van beiden is een gevelsteen op de Martinikerk te vinden. Zoek de gevelstenen op!

Heb je gezien dat Maria Jezus op haar schoot heeft? En dat Jozef een lelietak vasthoudt? Die lelietak, die staat voor onschuld en zuiverheid. En de reden dat Jozef hem vasthoudt, is dat de maker ons duidelijk wil maken dat Jozef niks met de zwangerschap van Maria te maken heeft. Hij is onschuldig en zuiver.


logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer