Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Majoor L.W.J.K. Thomson

Kunst
toon vergroting Majoor L.W.J.K. Thomson
toon vergroting Majoor L.W.J.K. Thomson
toon vergroting Majoor L.W.J.K. Thomson

De ernstige, ietwat barse kop van het borstbeeld straalt militair gezag uit. De inscriptie op het voetstuk luidt: ‘Hulde van het Nederlandsche Leger aan Majoor Thomson, gesneuveld te Durazzo 15 juni 1914’. Weinigen zullen zijn naam kennen, maar in zijn tijd was Thomson een beroemd man. De in Groningen woonachtige en werkzame majoor werd in 1913 door de Nederlandse regering uitgezonden naar Albanië. Zijn opdracht was een Albanese gendarmerie op te richten die de rust moest herstellen tijdens de roerige Balkanstrijd, waarin verschillende bevolkingsgroepen vochten om grondbezit. In de toenmalige Albanese hoofdstad Durazzo (Dürres) sneuvelde hij op 15 juni 1914, toen opstandelingen de stad aanvielen. Op de Zuiderbegraafplaats in Groningen werd hij met veel eerbetoon en in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina begraven.

Een paar maanden na zijn dood vond in de gemeente Den Haag, op het Thomsonplein, de onthulling plaats van een nationaal monument voor Thomson. In Groningen kreeg Thomson in 1919 een gedenkteken. Het was de destijds bekende Wageningse beeldhouwer August Falice (1875-1936) die geheel belangeloos een borstbeeld vervaardigde, dat een plaats kreeg bij de kazerne van de marechaussee. In verband met de afbraak van de kazerne en de daaropvolgende aanleg van de wijk Rabenhaupt, stond het beeld van 1996 tot 2003 op de Zuiderbegraafplaats, waarna het teruggeplaatst werd op zijn oorspronkelijke plek. Een replica van het borstbeeld staat sinds 2003 in Dürres, waar Thomson nog altijd bekend staat als ‘de held van Durazzo’ die streed voor de toen nog prille onafhankelijkheid van Albanië.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer