Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Phyllotaxis

Kunst
toon vergroting Phyllotaxis
toon vergroting Phyllotaxis

In 1994 organiseerde het CBK Groningen de tentoonstelling ‘De Bron’. Een aantal kunstenaars kreeg de uitnodiging een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk op een plek in de stad Groningen. Hierbij werden zo min mogelijk beperkende voorwaarden gesteld: de locatiekeuze was vrij en er was geen opdrachtomschrijving.

Sjoerd Buisman vervaardigde voor dit project de ‘Phyllotaxis’. De natuur, en met name wetmatigheden in groeiprocessen, vormen voor Buisman een inspiratiebron. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw begon hij met het introduceren van levende planten in zijn kunstwerken. Zo hing hij bijvoorbeeld planten omgekeerd op, waarbij hij gebruik maakte van het feit dat alles naar het licht toegroeit, onafhankelijk van de zwaartekracht. Uit zijn belangstelling voor groeiprocessen ontstond de fascinatie voor de phyllotaxis: de spiralende bladstand bij planten en bomen. Aan de vorm van de spiraal ligt een streng principe ten grondslag, die een richting aangeeft waarvan niet afgeweken kan worden.

Zo voldoet ook de ‘Phyllotaxis’ in het Stadspark – één van een reeks van phyllotaxisbeelden die Buisman heeft gemaakt - aan een natuurlijke wetmatigheid. Het verschil in lengtes van de onderdelen en de draaiingen ten opzichte van elkaar zijn volgens een bepaald principe berekend, met als uitgangspunt dat er een natuurlijk evenwicht uit moet spreken. De delen zijn steeds 120 graden ten opzichte van elkaar gedraaid, waardoor het bovenste (eerste deel) correspondeert met het vierde deel, het tweede deel met het vijfde deel enz.. De onderdelen nemen naar boven in lengte toe en in omvang af.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer