Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van René de Boer

Mijlpaal

Vestdijklaan

Rollebollen (7 delen)

Bernoulliplein

afdrukken Zitknobbels

Kunst
toon vergroting Zitknobbels

‘Zitknobbels’ is representatief voor het werk dat René de Boer in de jaren zeventig van de twintigste eeuw maakte. Het verkleinen van de kloof tussen kunst een publiek was destijds een belangrijk thema in zijn werk. Dit bereikte hij door zijn beelden niet alleen kijkobject maar ook gebruiksvoorwerp te laten zijn. Ook wilde hij de passieve houding ten opzichte van kunst doorbreken. In plaats van alleen maar naar een kunstwerk te mogen kijken, kunnen de mensen actief met zijn beeld bezig gaan. ‘Zitknobbels’ is een kijk-, zit-, lig- en speelobject. Onder het beeld zitten zwenkwielen en nylon glijplaten die het mogelijk maken het kunstwerk van zijn plaats te rollen. En omdat het beeld in het midden scharniert, kan er ook een andere vorm aan gegeven worden. Het aspect van de gebruiksfunctie speelt ook een belangrijke rol in De Boers kunstwerk ‘Rollebollen’.

‘Zitknobbels’ stond in 1975 een maand lang op de Grote Markt, waarna de gemeente Groningen het aankocht en plaatste in het winkelcentrum Paddepoel. Eind jaren negentig ging het beeld naar het winkelcentrum van Selwerd. Sinds 2011 staat de bronzen bank op het plein bij winkelplein de Beren.

Van De Boer staan een aantal sculpturen in de stad Groningen. Aanvankelijk werkte de kunstenaar vooral met gelast messing (zie bijvoorbeeld ‘De Mijlpaal’). Het lassen met messing leerde hij van Edu Waskowsky die deze techniek toepaste bij het vervaardigen van het Joods Monument. Vanaf 1981 gebruikt De Boer ook cortenstaal (zie bijvoorbeeld ‘De Kringloop’), een tamelijk weerbarstig materiaal dat de beeldhouwer dwingt tot een andere vormgeving dan het meer flexibele messing. Steeds terugkerende thema’s in zijn werk zijn: de natuur, geboorte en dood, vasthouden en loslaten en vergankelijkheid.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer