Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Zuider-, Noorder-, Ooster-, Westerling (4 delen)

Kunst
toon vergroting Zuider-, Noorder-, Ooster-, Westerling (4 delen)
toon vergroting Zuider-, Noorder-, Ooster-, Westerling (4 delen)
toon vergroting Zuider-, Noorder-, Ooster-, Westerling (4 delen)

Aan weerszijden van het Van Starkenborghkanaal, direct ten zuiden van de Oostersluis, staan vier uit graniet gehouwen mannenkoppen die de vier windstreken voorstellen. ‘Het Zuiden’ wordt gesymboliseerd door een neger met kroeshaar en volle lippen. Dit beeld werd beschadigd in de Tweede Wereldoorlog tijdens gevechten tussen Duitsers en Canadezen op 16 april 1945. ‘Het Oosten’ is te herkennen aan een Aziatisch aandoend gezicht met een dunne hangsnor, terwijl ‘Het Noorden’ verbeeld wordt door een man met borstelige wenkbrauwen en een al even borstelige snor. Van ‘De Westerling’ is de gelaatsuitdrukking minder uitgesproken.

De markante beeldhouwwerken, die gemaakt werden door de Arnhemse kunstenaar Gijsbrecht Jacobs van den Hof (1889-1965), vormden bijna zestig jaar lang de uiteinden van twee bakstenen leuningen van een brug over het afwateringskanaal dat vroeger tussen de Oostersluis en Oosterhoogebrug in lag. Met de nieuwbouw van de Oostersluis omstreeks 1990 werd het afwateringskanaal echter vervangen door een ondergronds afwateringssysteem. Het sluizencomplex werd verder in 1996 geheel vernieuwd en in noordelijke richting verplaatst. Maar mede dankzij de inzet van buurtbewoners werden de historische bruggenhoofden in 1998 teruggeplaatst bij de twee zitbanken aan weerszijden van de Oostersluis ZZ.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer