Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Sint Franciscus

Kunst
toon vergroting Sint Franciscus
toon vergroting Sint Franciscus

De toren van de rooms katholieke kerk wordt gedecoreerd door een uit rood zandsteen gehouwen Fransciscus-beeld. De rechterhand van de heilige wijst naar de door een aureool omgeven crucifix, als om te zeggen: “geloof in God”.

Fransciscus (1182-1226), zoon van een rijke lakenkoopman in de Italiaanse stad Assisi, stichtte in 1206 de orde der Minderbroeders of bedelmonniken. De kloosterlingen waren herkenbaar aan hun bruine monnikspij met brede kraag, blote voeten en het koord om het middel, waarbij de drie knopen de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid symboliseerden.

Toen Franciscus in 1226 stierf werd hij wijd en zijd vereerd, met als gevolg dat de legenden over hem zich snel vermeerderden. Zo werd er onder meer beweerd dat wilde dieren in zijn aanwezigheid mak werden en hem gehoorzaamden. De wolf aan de voeten van Franciscus is dan ook een directe verwijzing naar de legende waarin een woeste wolf de inwoners van het Toscaanse stadje Gubbio terroriseert, totdat Franciscus een ‘vredespact’ met het dier weet te sluiten. Ook de andere dieren die hem omringen – duiven en een hert – symboliseren wonderbaarlijke gebeurtenissen. Twee jaar na zijn dood werd Franciscus heilig verklaard.

Een beeldhouwwerk met een zo uitgesproken christelijke duiding als dit beeld aan de Sint Franciscuskerk, is in de stad Groningen uitzonderlijk.

Herman van Remmen, de maker van dit beeld, maakte voor het interieur van de kerk eveneens een reeks van beelden van andere heiligen.

Kenmerken

Gerelateerde Objecten

Afbeelding St. Franciscuskerk

St. Franciscuskerk

Zaagmuldersweg 67 | kerkgebouw | 1932

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer