Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Puls! (2 delen)

Kunst
toon vergroting Puls! (2 delen)

Aan het begin van de wijk Helpman, vanuit het noorden gezien, ligt de Nattebrug. Ooit vormde deze brug een onderdeel van de vestingwerken die aan de zuidkant van de stad lagen. De Nattebrug lag over de zuidelijke gracht, nu het Helperdiepje geheten. Dit water vormde tot 1884 de gemeentegrens tussen Groningen en Haren.

Naar aanleiding van de reconstructie van de Hereweg kreeg de kunstenares Bernadet ten Hove de opdracht een kunstwerk te maken. Het CBK Groningen, dat de opdracht namens de gemeente verstrekte, vroeg om een beeld dat ingaat op de historische betekenis van de plek.

Ten Hove verwerkte drie uitgangspunten in haar ontwerp. Ze maakte gebruik van de monumentale uitstraling van de Hereweg, die doet voelen dat dit een zeer oude uitvalsroute van de stad Groningen is. In de tweede plaats wilde ze op de Nattebrug een entree naar Helpman creëren, als verwijzing naar de oorspronkelijke scheiding tussen de stad Groningen en het gehucht Helpman. En ten derde wilde ze aandacht vragen voor “de poëzie van deze plek die zich nauwelijks toont aan de snelle passant”.

Het kunstwerk bestaat uit twee golvende panelen - de golving suggereert de beweging van water, in dit geval van het Helperdiepje. In de panelen zijn gaten aangebracht waardoor historische elementen in de omgeving zichtbaar blijven. De vluchtheuvels op de wegversmalling van de brug worden als sokkels gebruikt. De passant die tussen beide panelen doorgaat, heeft wellicht weer de ervaring van overbrugging en grensoverschrijding.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer