Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Kie Ellens

Two Nights (2 delen)

Siersteenlaan

X-ing the Air

Esperantostraat

afdrukken Zonder titel

Kunst
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel

De bijna zes meter hoge sculptuur van gepolijst roestvrij staal bestaat uit vijf geometrische vormen – driehoek, zeshoek, rechthoek, kegel en pilaar – die op elkaar gestapeld zijn. In schijnbaar wankel evenwicht is het stalen object manifest aanwezig op het binnenplein van het woningcomplex, waar het contrasteert met de symmetrische horizontale lijnen van de woningen. Niet alleen in de opbouw van de sculptuur, maar ook bij de situering koos de kunstenaar voor a-symmetrie: het beeld staat niet midden op het plein, maar aan de zijkant daarvan. Het kunstwerk blijft echter zichtbaar vanaf de straat - de opvallende ‘rode doos’ en de glanzende stalen vormen trekken de aandacht van buitenaf naar het binnenplein. Op die manier betrekt het beeld het besloten woonhof bij het drukke stadsleven. De vorm aan de onderkant, tot ongeveer 1.80 meter, is bewust opengehouden vanwege het uitzicht van de bewoners.

Voor Kie Ellens is al het voor handen zijnde materiaal potentieel bruikbaar voor zijn beelden. De manier waarop de verschillende onderdelen ‘samenwerken’ geeft het beeld zijn betekenis.

Kenmerken

Realisatie

  • Het kunstwerk kwam tot stand in opdracht van woningbouwvereniging Patrimonium. Zij wilde een beeld dat enerzijds aansloot bij het ‘lichte’ binnenplein, anderzijds zou contrasteren met de strakke vormgeving van het woningcomplex. Er was destijds veel commotie rond de plaatsing van het kunstwerk en één bewoner eiste zelfs een huurverlaging van 100 procent vanwege een hinderlijke lichtweerkaatsing van het beeld in zijn woning, bij een bepaalde stand van de zon. Op initiatief van Kie Ellens zijn hij en de woningbouwvereniging met de bewoners gaan praten, waarmee de problemen opgelost werden.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer