Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Willem Valk

Behoudenis der Kranken

Verlengde Hereweg 92

Carl von Rabenhaupt

Waagstraat

De oude man

Oosterweg 90

afdrukken Zonder titel

Kunst
toon vergroting Zonder titel

Vuurtongen en een kristalvorm verbeelden de tekst die op de bronzen gedenkplaat te lezen is: ‘Toen rees uit oorlog en vuur / het helder kristal van de vrede’. Deze tekst verwoordt de hevige strijd die gepaard ging met de bevrijding van de stad Groningen door de Canadese strijdkrachten. Op 13 april 1945 trokken de Canadezen de stad Groningen binnen. De gevechten om de Grote Markt verliepen rampzalig. Terwijl de Duitsers en landwachters zich met hun wapens verschansten in panden aan de noord- en oostwand, namen de Canadezen positie in aan de zuidkant van de Grote Markt. Door granaatvuur gingen veel historische gebouwen in vlammen op en werd het hart van de stad geschonden. Op maandag 16 april sloten de Canadezen de binnenstad verder in en braken de laatste weerstand.

Willem Valk speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een actieve rol in het kunstenaarsverzet. In het eerste decennium na de oorlog vond deze opstelling een logisch vervolg in opdrachten voor meer dan twintig oorlogsmonumenten in Groningen en daarbuiten.

Willem Valk werd in 1898 in Zoeterwoude geboren. Aanvankelijk was hij zilversmid maar vanaf 1919 richtte hij zich op het beeldhouwen. In 1921 kwam Valk naar Groningen, waar hij 43 jaar lang lessen in beeldhouwen zou geven op Academie Minerva. Als kunstenaar heeft hij een belangrijke stempel gedrukt op de beeldhouwkunst aan openbare werken en gebouwen in de stad.

Kenmerken

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Stadhuis

Stadhuis

Grote Markt 1 | overheidsgebouw | 1790

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer