Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Gert Jan Mulder

Memories, memories

Kastanjelaan

Still life, still life

Leonard Springerlaan

Zonder titel

Paterswoldseweg

afdrukken Over tijd (4 delen)

Kunst
toon vergroting Over tijd (4 delen)
toon vergroting Over tijd (4 delen)

Vier houten meerpalen met daar bovenop stalen objecten zijn in het Noord-Willemskanaal geplaatst, vlakbij de parallel aan het kanaal lopende weg. De vier objecten verbeelden alle een aspect van de factor tijd, te weten: het oud-Griekse teken voor tijd, afgeleid van een zandloper; de kleerhanger, symbool voor routine, herhaling en sleur van de dag; Micky Mouse kop, draaiend op de wind, als symbool voor vrije tijd en een niet te verklaren beweeglijke vorm als symbool voor de ongrijpbaarheid van tijd.

Gert-Jan Mulder liet zich bij het ontwerp inspireren door het gegeven dat de betekenis van vaartekens de meeste mensen ontgaat. De palen zijn dan ook ‘misleidende’ bakens: de stalen objecten blijken bij nadere beschouwing namelijk niet te zijn waar ze aanvankelijk op leken. Zo is de zandloper asymmetrisch, heeft de kleerhanger een vreemde haak en heeft het huis slechts een enkel venster en wonderlijke uitsteeksels bovendien.

Dat Mulder erin geslaagd is met het beeld verwarring te scheppen, blijkt uit de volgende anekdote. Een beroepsschipper die passeerde terwijl de kunstenaar de palen plaatste, raakte ogenblikkelijk de kluts kwijt. Met de handleiding van vaartekens in de hand stormde hij zijn stuurhut uit en schreeuwde over het water naar Mulder toe wat dit nu weer te betekenen had.

Van Gert-Jan Mulder staan diverse beelden in de stad. Samen met Daniƫl Libeskind werkte hij aan de Stadsmarkering (A7 richting Drachten) en ontwierp hij onder meer een beeldengroep bij de vroegere Martinihal (nu Martiniplaza). Landelijke bekendheid verwierf Mulder met het zogenoemde gevelproject. Daarbij liet hij de gevel van de Groninger Stadsschouwburg tijdelijk een ware metamorfose ondergaan.

Kenmerken

Realisatie

  • De kunstenaar is voor deze opdracht rechtstreeks benaderd door de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening. In verband met de aanleg van twee fietsbruggen over het kanaal, naast de spoorbrug bij het station en de zuidelijke ringweg, was een bedrag beschikbaar voor beeldende kunst.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer