Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Christus Koning

Kunst
toon vergroting Christus Koning
toon vergroting Christus Koning
toon vergroting Christus Koning

Christus Koning is gekroond, blootsvoets en in een eenvoudig gewaad afgebeeld. Met zijn rechterhand geeft hij de zegening. De gebroeders Brom vervaardigden Christus Koning in een archaïsche stijl, waardoor het een middeleeuws beeld lijkt. In werkelijkheid dateert het beeld echter uit 1936.

De kunstenaars Brom hebben voor verschillende kathedralen in Nederland kunstwerken gemaakt.

Christus Koning stond van 1936 tot 1967 tegen de noordgevel van de - inmiddels afgebroken - Sint Martinuskerk aan het Broerplein. Daar was het echter meerdere keren onderhevig aan vernielingen. Zo werd het in de oorlogsjaren bij een nachtelijke schietpartij op verschillende plaatsen doorboord. Voorts was het beeld in latere jaren voortdurend een mikpunt van vandalen. In 1966 bijvoorbeeld schilderden provo's de rechterhand van Christus Koning wit. Om het voor verdere bespottingen te behoeden, verwijderde het kerkbestuur in 1967 het beeld. Aanvankelijk werd besloten het te vernietigen, maar nadat de bestuurders hierop waren teruggekomen, boden ze het beeld aan bij het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht. Uiteindelijk bleef Christus Koning in de stad Groningen en kreeg een plek op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Hereweg.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer