Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Jan van der Zee

Vloermozaïek

Ubbo Emmiussingel 59

afdrukken Zonder titel

Kunst
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel

Rechts van de hoofdingang van het Noorderpoortcollege is op een terugliggend muurvlak dit tegelmozaïek aangebracht. De compositie strekt zich uit over een lengte van 9,50 meter en een hoogte van 2,30 meter en is samengesteld uit geometrische vormen in de vijf basiskleuren zwart, wit, rood, blauw en geel. De achtergrond is grijskleurig.

Het interieur bevat een decoratieve glazen wand die eveneens door Jan van der Zee vervaardigd is. Het schoolgebouw, dat in 1948-1956 ontworpen werd door de architect gemeentewerken J.H.M. Wilhelm is tegenwoordig, mede door de monumentale kunsttoevoegingen, een gemeentelijk monument.

Het tegelmozaïek was één van de vele monumentale opdrachten die Jan van der Zee tijdens zijn leven uitvoerde. In 1950 kreeg hij zijn eerste opdracht voor monumentaal werk: een wandschildering in het trapportaal van de Theo Thijssenschool. Toen zijn naam op dit gebied eenmaal was gevestigd, kreeg Van der Zee in het kader van de percentageregelingen vooral veel opdrachten van het Rijk. Deze regeling schreef voor dat één of anderhalf procent van de hele bouwsom van rijksgebouwen diende te worden aangewend ter verfraaiing van de gebouwen. De stroom van monumentale opdrachten die de kunstenaar kreeg, was ook te danken aan het feit dat hij na de oorlog een aantal jaren les had gegeven aan toekomstige architecten en bouwkundigen. Van der Zee’s visie op de integratie van beeldende kunst in de architectuur werd algemeen gewaardeerd en wanneer er beeldende kunstopdrachten te vergeven waren, bleken zijn voormalige leerlingen hem niet vergeten te zijn.

Jan van der Zee was een veelzijdig kunstenaar. Naast schilderijen, aquarellen, litho’s, tekeningen, hout- en linosneden maakte hij beeldhouwwerk en hield hij zich bezig met allerlei soorten van toegepaste kunst. Zijn voorkeur voor abstractie ontwikkelde hij reeds vroeg, waarbij Stijl-kunstenaar Bart van der Leck, die hij in 1917 tijdens zijn diensttijd leerde kennen, een sleutelrol heeft vervuld.

In de hoogtijjaren van de kunstenaarskring De Ploeg was Jan van der Zee binnen dit gezelschap de kunstenaar die het meest abstract werkte.

In 1965 werd aan Jan van der Zee de Culturele Prijs van Groningen toegekend.

Kenmerken

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Het denkstertje

Het denkstertje

Verzetsstrijderslaan 2 | vrijstaande sculptuur

Kunst
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer