Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken J.H.H. Piccardt

Kunst
toon vergroting J.H.H. Piccardt
toon vergroting J.H.H. Piccardt

Dit borstbeeld werd in 1951 op initiatief van tuinders geplaatst op het volkstuinencomplex Piccardthof. Het gaat hier in feite om een eerbetoon aan J.J.H. Piccardt; een blijk van waardering voor zijn grote inzet bij de realisering van het complex. Piccardt was adviseur van de Groningen Bond van Volkstuinders. Hij kreeg rond 1940 de gemeente Groningen zover dat ze een ruim terrein wilden verhuren aan de Bond. Het ging hier om een ongeveer 850 hectare groot terrein ten zuidwesten van het Stadspark.

Het borstbeeld op het volkstuinencomplex geeft een portret van Piccardt (1866-1956) op latere leeftijd. Hij is uitgebeeld in een keurig kostuum en met een serieuze gelaatsuitdrukking.

Het beeld staat op een bakstenen sokkel voor het einde van de Prunuslaan, met het gezicht naar de Lijsterbeslaan. Daar wilde men destijds namelijk een nieuwe toegangspoort aanleggen, maar dit plan is nooit uitgevoerd.

Kenmerken

Realisatie

  • In opdracht van de tuinders van volkstuinencomplex Piccardthof heeft Willem Reinders een borstbeeld van de heer Piccardt vervaardigd. Op 20 juni 1951, bij het bereiken van zijn 85-ste levensjaar,werd het kunstwerk onthuld door zijn dochter mevrouw van der Burg-Piccardt.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer