Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Abraham Hesselink

afdrukken Scholtenmonument

Kunst
toon vergroting Scholtenmonument
toon vergroting Scholtenmonument

Let op: het monument is beschadigd en deels afgedekt tot het moment van herstel.

Het monument is een eerbetoon aan de grootindustrieel Jan Evert Scholten (1849-1918). Hij speelde een leidende rol bij de oprichting van de Vereeniging Het Stadspark in 1909, die zich inzette voor de aanleg van een sport- en natuurpark voor de stadsbevolking. Jan Evert was de zoon van Willem Albert Scholten; beide hebben een grote rol gespeeld in de oprichting en ontwikkeling van de zuivel-, suiker-, strokarton- en aardappelmeelfabrieken in Groningen. Ook hadden zij invloed op het maatschappelijke en culturele leven.

Direct na Jan Evert Scholtens overlijden in 1918 werd een comité gevormd dat zich de stichting van een monument in het Stadspark ten doel stelde. J.H. Mulock-Houwer, voormalig directeur van de dienst Gemeentewerken, kreeg het verzoek dit plan uit te werken. Zijn bouwkundige achtergrond kan verklaren waarom het monument zeer architectonisch is opgevat. Voor het beeldhouwwerk zocht Mulock-Houwer de samenwerking met Abraham Hesselink, die op zijn beurt, voor het fysiek zware steen beitelen, de hulp inriep van de beeldhouwer Van Tetterode.

Het monument bestaat uit een forse, driedelige middenpartij en twee zijdelen. In het centrum rijst hoog boven alles uit de bronzen buste van Scholten. Hij wordt geflankeerd door twee uit Franse kalksteen gehouwen kinderfiguren in sporttenue: de jongen met een discus en het meisje met knotsen. De naastliggende muren dragen bronzen plaquettes met voorstellingen gewijd aan de harddraverij en de fokkerij, namelijk een paard met een sulky en een paard met een veulen. Op de hoeken zijn in geglazuurd terracotta een stadswapen en een ommelander wapen aangebracht. Op de korte zuidmuur tenslotte, is een klassiek zittende vrouwenfiguur in Griekse kleding te zien. Zij houdt als stedenmaagd de blik gericht op het stadssilhouet met torens en stelt voor het nageslacht op schrift wat Scholten voor Groningen tot stand heeft gebracht.

Kenmerken

Gerelateerde Objecten

Afbeelding J.E. Scholten

J.E. Scholten

Helperzoom | borstbeeld

Kunst
Afbeelding Scholtenbank

Scholtenbank

Helper Brink | monument

Kunst
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer