Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Willem Valk

Behoudenis der Kranken

Verlengde Hereweg 92

Carl von Rabenhaupt

Waagstraat

De oude man

Oosterweg 90

afdrukken Grafmonument J.H.A. Schaper

Kunst
toon vergroting Grafmonument J.H.A. Schaper
toon vergroting Grafmonument J.H.A. Schaper
toon vergroting Grafmonument J.H.A. Schaper

De Groninger J.H. Schaper (1868-1934) is een voorman van de socialistische beweging in Nederland geweest. Hij was in 1894 mede-oprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de voorloper van de Partij van de Arbeid, en heeft vijfendertig jaar lang in de Tweede Kamer gezeten. De gewestelijke federatie Groningen van de SDAP nam na Schapers overlijden het initiatief voor het oprichten van een grafmonument. De uitvoering kwam in handen van Willem Valk.

Valk heeft op Schapers graf een voorover leunende en in overpeinzing verzonken figuur geplaatst. Het stoer ontblote bovenlijf en de klompen tonen dat het om een arbeider gaat - de bevolkingsgroep waarvoor Schaper zijn hele leven heeft gestreden. Dramatiek en heroïek zijn in het beeld achterwege gelaten; in plaats van een strijdvaardige of door zware inspanningen getekende werkman, voert Valk een meer filosofisch ingestelde werkman op. Op de zijkanten van de sokkel zijn de aanmoedigende inscripties ‘Waak voor uw karakter’ en ‘Volg uw overtuiging’ aangebracht. De opdrachtgever vindt zijn naam aan de voorzijde terug: ‘Aan onzen pionier. Gew Fed Groningen SDAP’.

Het uit zandsteen gehouwen beeld brengt de werkwijze die Valk doorgaans hanteerde duidelijk tot uiting. Hij maakte geen of weinig schetsen voor een beeld of een reliëf, maar boetseerde een ontwerp op ware grootte en voerde dit vervolgens uit in steen. Meestal bleef hij heel dicht bij het oorspronkelijke brok steen, waardoor een gestileerde, strakke vorm ontstond. Valk werkte graag met weerbarstige materialen, zoals de harde steensoorten graniet en syeniet, maar hij maakte daarnaast ook veel beelden in het veel zachtere zandsteen en kalksteen.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer