Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Frank Sciarone

Zonder titel

Beneluxweg

afdrukken ISO, The Envelope Sculpture nr 2

Kunst
toon vergroting ISO, The Envelope Sculpture nr 2
toon vergroting ISO, The Envelope Sculpture nr 2
toon vergroting ISO, The Envelope Sculpture nr 2

Frank Sciarone ontwikkelde vanuit enkele subtiele tekeningetjes op een envelop The Envelope Sculpture, waaruit zijn uiteindelijke beeld in de Ruischerwaard ontstond. De sculptuur bestaat uit een groot stalen vlak waar een kleiner vlak haaks op is geplaatst. Aan één zijde wordt het grote stalen vlak bedekt met golfplaat; het is een verwijzing naar het water van het Damsterdiep en het Eemskanaal, waartussen de wijk ingeklemd ligt. De grootte van het beeld is vergelijkbaar met de naastgelegen huizen: 9 meter hoog, 12 meter lang en 4,5 meter op zijn breedste punt. Voor het beeld werd dan ook precies één bouwkavel vrijgehouden, en het kunstwerk onderbreekt daarmee de huizenrij.

Bij de ontwikkeling van de wijk Ruischerwaard werd in een relatief vroeg stadium de inbreng van beeldende kunst aan de orde gesteld. In een workshop gaven kunstenaars in samenspraak met stedenbouwkundigen hun visie op een mogelijke rol van beeldende kunst in het gebied. Eén van de ideeën van Frank Sciarone was om een bouwkavel te bestemmen voor een kunstwerk. Uit de workshop vloeide, doordenkend op onder meer het plan van Sciarone, een kunstopdracht voort.

In het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk ligt het accent vooral op de noord-zuid verbinding. Het beeld van Sciarone benadrukt juist de oost-west verbinding, omdat het een doorgang biedt naar het ten westen van de huizen gelegen parkachtige gebied.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer