Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Gjalt Blaauw

Mannetje

Kruissingel

Ra Ra Avis

Adriaan van Ostadestraat

Torso

Helper Brink

afdrukken Zonder titel

Kunst
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel
toon vergroting Zonder titel

Dit vier meter hoge beeld van plaatstaal wordt ondersteund door twee brokken natuursteen. Het beeld, dat iets van een onrustig wezen heeft, lijkt echter van de stenen af te willen ‘hippen’.

In het kunstwerk zijn de uitgangspunten van het werk van Gjalt Blaauw duidelijk herkenbaar. Hij werkt vanuit respect voor de eigenheid van het materiaal (ook al wordt er een kleur aan gegeven) en het spel van evenwicht. Vrijwel alle sculpturen van Blaauw bestaan uit onderdelen die los gestapeld zijn, maar door hun uitgebalanceerd gewicht en zorgvuldige plaatsing in positie blijven.

Kenmerken

Realisatie

  • Blaauw maakte het beeld in het kader van het ‘Beeldplan Vinkhuizen’. Dit beeldplan was erop gericht het uniforme Vinkhuizen door plaatsing van kunstwerken meer herkenbaar en levendig te maken. In het Beeldplan wordt de Siersteenlaan opgevat als de as van de wijk en geassocieerd met de ‘Lijn van Verlangen’. Het beginpunt daarvan is de blik naar de Martinitoren, het eindpunt de blik richting het wad. Op twee punten langs deze lijn zijn kunstwerken geplaatst. Aan het begin van de wijk, bij de eerste rotonde van de Siersteenlaan, staat Two nights van Kie Ellens. De volgende rotonde is opgeluisterd met het beeld van Blaauw.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer