Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Zonder titel (2 delen)

Kunst
toon vergroting Zonder titel (2 delen)
toon vergroting Zonder titel (2 delen)

Op het voormalige slachthuisterrein (nu een woningcomplex) staan twee beelden van plaatstaal. Het ene beeld bestaat uit drie driehoeken die in elkaar grijpen. Het andere beeld bestaat uit twee ‘staven’ van twaalf meter waarin een rode driehoek hangt.

Siebe Hansma noemt zijn werk geometrisch-abstract. Hij bouwt driedimensionale constructies van ongelijke, geometrische vlakken die wel steeds hetzelfde oppervlak en volume hebben. Evenwicht speelt een belangrijke rol in zijn oeuvre, en wel op twee manieren. Naast dat het kunstwerk fysiek in evenwicht moet staan, dient het kunstwerk eveneens evenwichtig te zijn opgebouwd. De kunstenaar bedoelt daarmee dat de verschillende elementen binnen het kunstwerk in de juiste verhouding met elkaar moeten staan. Voordat hij met het ontwerp definitief aan de slag gaat maakt hij daarom eerst een model van triplex of karton om de goede vorm en verhouding te vinden.

Jarenlang maakte Hansma uitsluitend grijze objecten. Dit beeld is één van zijn eerste kunstwerken waarin kleuren zijn verwerkt.

Kenmerken

Realisatie

  • Een van de vroege beleidsinstrumenten met betrekking tot kunst in de openbare ruimte was de percentageregeling van het Rijk uit 1951. Daarin werd bepaald dat 1 à 1,5 van de bouwsom kon worden gereserveerd voor beeldende kunst in of aan semi-openbare rijksgebouwen (politiebureaus, bankgebouwen, kerken en scholen).

    In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam daar een ander instrument bij: het stadsvernieuwingsfonds. Toen het Rijk deze gelden in 1987 meer wilde gaan decentraliseren, probeerde het CBK Groningen (destijds Beeldende Kunstenaars Documentatiecentrum geheten) gemeenten in de provincie Groningen te stimuleren een gedeelte van de stads- en dorpsvernieuwingsgelden te bestemmen voor beeldende kunst. In de stad Groningen werden twee voorbeeldprojecten gestart: het werk van Siebe Hansma en een kunstwerk van Monica Boekholt in de Badstratenbuurt.logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer