Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Pelikan 140

Kunst
toon vergroting Pelikan 140

De titel spreekt voor zich. Het beeld stelt een drie meter hoge vulpen voor, die op een paal van zeven meter hoog is geplaatst. De vulpen draait en functioneert daardoor ook als windwijzer.

Carolien Feldbrugge maakte Pelikan voor de Kleihornschool in Beijum. De kunstenares zocht in haar ontwerp naar een herkenningselement voor de kinderen in de buurt. Met zijn hoogte van tien meter steekt het beeld boven zijn omgeving uit en is daarmee een ‘baken’. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Daarnaast verwijst de pen naar de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.

Het kunstwerk is indertijd gerealiseerd in het kader van de percentageregeling voor schoolgebouwen. De gemeente Groningen kende namelijk vanaf 1971 een regeling waarbij in geval van nieuwbouw van scholen, een percentage van de kale bouwkosten besteed werd aan beeldende kunst. Op deze manier is bij de bouw van de wijk Beijum bij verschillende scholen kunst aangebracht.

Sinds 1995 is deze percentageregeling vervangen door de Voorziening Kunst op Straat. Dit houdt in dat de gemeente Groningen jaarlijks een budget beschikbaar stelt voor de realisering van kunstopdrachten. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken doen ieder jaar voorstellen voor de besteding van de gelden aan de gemeenteraad.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer