Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Harm van Weerden

Cosmas en Damianus

Van Swietenlaan

Levend steentje

Dierenriemstraat 100

Zonder titel

Doctor C. Hofstede de Grootkade 11

afdrukken Kardinaalsmuts

Kunst
toon vergroting Kardinaalsmuts
toon vergroting Kardinaalsmuts

Let op: Tijdens de herinrichting van dit gebied staat dit kunstwerk in de Gemeentelijke kunstopslag.

Bij het Alfa-College Groningen in de wijk Paddepoel staan twee stenen beelden van Harm van Weerden.

De marmeren 'Kardinaalsmuts' heeft een min of meer ovalen vorm die naar onderen toe taps toeloopt. Over de 'muts' lopen vier 'banden' die elkaar bovenop het beeld kruisen. Drie zijden van het beeld hebben een verticale inkeping. Het onderste deel van het kunstwerk is glad gepolijst, terwijl de bovenste helft duidelijk een bewerking met de puntbeitel laat zien.

Eenzelfde variatie in oppervlaktestructuur heeft het 'Levend Steentje' dat aan de zijkant van het gebouw staat. Het halfronde granieten beeld heeft midden bovenop een glad gepolijste inkeping. Kardinaalsmuts en Levend Steentje zijn beiden plantennamen. Het zijn in werkelijkheid 1 centimeter hoge vetplanten die de kunstenaar in deze beelden 100 maal heeft uitvergroot. Het GAK, dat de opdracht verstrekte, wilde namelijk graag een kunstwerk dat gerelateerd was aan de natuur.

De 'Kardinaalsmuts' en 'Levend Steentje' zijn voorbeelden van de zogenoemde 'omgevingsprojecten' waarmee Van Weerden zich in de jaren zeventig van de twintigste eeuw veel bezighield. Niet slechts het vervaardigen van een beeld, maar het ontwerpen van een omgeving rond een gebouw vormde daarbij zijn uitgangspunt. In dit geval horen dan ook de heuvels waarop de kunstwerken geplaatst zijn alsmede de bestrating (kinderkopjes die kronkelende voetpaden vormen) bij het kunstontwerp.

Kenmerken

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Levend steentje

Levend steentje

Dierenriemstraat 100 | kunst in/aan bouwwerk

Kunst
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer