Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Kie Ellens

X-ing the Air

Esperantostraat

Zonder titel

Schoolholm 17-19

afdrukken Two Nights (2 delen)

Kunst
toon vergroting Two Nights (2 delen)
toon vergroting Two Nights (2 delen)
toon vergroting Two Nights (2 delen)

‘Two nights’ is geplaatst op een rotonde van de Siersteenlaan en markeert de ingang van de wijk Vinkhuizen. Het kunstwerk bestaat uit twee beelden. Uit de framewerken die bekleed zijn met roosters, komen kleurige capsules omhoog. Afhankelijk van het standpunt dat men inneemt, ogen de roosters transparant of juist gesloten; de capsules lijken de ene keer te zweven en het volgende moment zijn ze gevangen in een massief blok.

De kunstenaar heeft optimaal gebruikgemaakt van de locatie op de rotonde waarvandaan de beelden vanuit alle gezichtspunten te zien zijn. Het grootste beeld is 6 meter lang, ruim 3 meter breed en loopt in hoogte op tot 3 meter. Het andere beeld is ruim 3 meter lang, 2 meter hoog en 80 centimeter breed. Ondanks hun forse afmetingen die ze in de ruimte van de rotonde nodig hebben, ogen de beelden transparant en luchtig.

Voor Kie Ellens is al het voor handen zijnde materiaal potentieel bruikbaar voor zijn beelden. (Bouw)materialen worden samengevoegd tot ruimtelijke composities. De manier waarop de verschillende onderdelen samenwerken geven het beeld zijn betekenis.

Kenmerken

Realisatie


  • Eind jaren zestig van de vorige eeuw is de wijk Vinkhuizen ontstaan. De wijk wordt gekenmerkt door een strak lijnenpatroon van haaks op elkaar staande straten, met aan de buitenranden hoogbouw en binnenin laagbouw. In de jaren negentig vonden er renovatieprojecten plaats. Zo werd op Siersteenlaan bij de ingang van de wijk een rotonde van vijftien meter doorsnee aangelegd. Ter completering van het geheel kwam er van de wijkbewoners het verzoek om een kunstwerk op die plek te realiseren.

    De rotonde vormt als het ware de hoofdingang van de wijk. Het beoogde kunstwerk moest een markering- en herkenningspunt voor de wijk worden. De kunstenaar diende rekening te houden met de rondgaande beweging van de verkeersdeelnemer; het kunstwerk moest vanuit ieder gezichtspunt een boeiend beeld opleveren.

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer