Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Andere kunstwerken van Henri de Wolf

Genesis

Siriusstraat 1

Vijf Mei-vlag

Nieuwstad

afdrukken Gedenksteen 100 jaar Sociaal Demokratische Bond

Kunst
toon vergroting Gedenksteen 100 jaar Sociaal Demokratische Bond
toon vergroting Gedenksteen 100 jaar Sociaal Demokratische Bond

De plaquette van Henri de Wolf siert de zijgevel van café De Beurs. In dit pand werd in 1885 de Groninger afdeling van de Sociaal Demokratische Bond opgericht. Honderd jaar later werd ter ere van het eeuwfeest deze gevelsteen onthuld.

De Wolf, zelf socialistisch georiënteerd, ontwierp de plaquette en liet hem in marmer en zwart graniet uitvoeren. De kunstenaar koos voor een sterk vereenvoudigd weergegeven troffel, teruggebracht tot een simpele, geometrische vorm; een paar opgestapelde bakstenen die in reliëf op het graniet zijn aangebracht en een citaat van Karl Marx.Kenmerken

Realisatie

  • De stichting 100 jaar Sociaal-democratische Arbeidersbeweging in Groningen heeft het initiatief tot de opdracht genomen.
    Henri de Wolf was een geëngageerd kunstenaar bij wie deze opdracht zeer op zijn plaats was. Hij voerde de gedenksteen uit in het kader van de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling. Hij maakte het ontwerp en vroeg Willem van Dam voor de uitvoering.

    In 1885 werd de Groninger afdeling van de Sociaal Demokratische Bond opgericht. De Sociaal Democratische Bond, met secretaris Domela Nieuwenhuis, was de eerste socialistische organisatie in Nederland (1881-1894). Overigens niet te verwarren – voor de niet-socialisten – met de SDAP, die in 1894 in Zwolle werd opgericht, onder meer met Troelstra.

    De stichting lichtte onder meer toe: “Op 16 januari 1985 was het 100 jaar geleden dat de Groninger afdeling van de SDB werd opgericht. Daarmee traden de arbeiders als zelfstandige macht in het strijdperk van de politiek, voordien het domein van de adellijke heren, rijke boeren en welgestelde koopmansfamilies. Het idee dat de scheppende, werkende mens in vrijheid over zijn lot en over de vruchten van zijn arbeid zou beschikken en daarmee, zoals Marx het omschreef, de mensheid uit het rijk der noodzakelijkheid in het rijk der vrijheid zou leiden; dat idee kreeg feitelijk gestalte in die eerste politieke organisatie in onze regio. [uit: informatiepakket van de Stichting 100 jaar Sociaal-democratische Arbeidersbeweging, 18 januari 1985]

Gerelateerde Objecten

Afbeelding Huis De Beurs

Huis De Beurs

Akerkhof 4 | hotel-restaurant

Architectuur
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer